top of page

Coffee Traveler Issue 46
โดยนิสัยของคอกาแฟทั่ว ๆ ไป การได้เสาะแสวงหากาแฟอร่อย ๆ ในแบบฉบับของตัวเอง มันคือการบรรลุความสุขอย่างหนึ่งในชีวิตและกว่าเมล็ดกาแฟแต่ละเมล็ดจะผ่านกรรมวิธีต่างๆ ออกมาให้เราได้เสพด้วยความสุขนั้น ต้องผ่านกรรมวิธีอะไรบ้าง มีกี่ขั้นตอนและใช้เวลายาวนานขนาดไหน หากจะลองย้อนกลับไปเริ่มต้นให้ไกลกว่านั้นอีกหน่อย กาแฟแต่ละสายพันธุ์นั้น ก็ต้องหาความเหมาะสม


ในพื้นที่ปลูกแบบไหน ในสภาพแวดล้อมอย่างไร และต้องมีวิธีการดูแลรักษามากน้อยขนาดไหน ฯลฯ จะเห็นได้ว่าการผลิตกาแฟ

ออกมาให้เราได้ดื่ม ล้วนมีประเด็นที่น่าสนใจศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับกาแฟมากมาย แม้กระทั่งเรื่องเฉพาะทางอย่างส่วนประกอบทางเคมีความลึกลับซับซ้อนในเมล็ดกาแฟที่เราดื่ม มันก็มีอะไรซ่อนไว้มากมายกว่าที่คิดมากทีเดียวในประเทศไทยนั้นพืชกาแฟถือเป็นพืชอุตสาหกรรมชนิดหนึ่ง ที่มีความสำคัญในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่เกษตรกรปีละหลายพันล้านบาท จากผลผลิตกาแฟดิบทั้งประเทศที่มีปริมาณเกือบสามหมื่นตันต่อปี และปัจจุบันก็มีอัตราการขยายพื้นที่การผลิตและปริมาณผลผลิตเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีการขยายพื้นที่ปลูกมากขึ้นทั้งกาแฟสายพันธุ์อะราบิกาและสายพันธุ์โรบัสตาส่งผลต่อเนื่องให้ภาพรวมในทุกธุรกิจกาแฟ ต่างเติบโตไปพร้อม ๆ กัน ตั้งแต่โรงคั่ว ร้านกาแฟ บริษัทจำหน่ายเครื่องชงและอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงสร้างอาชีพในสายงานต่าง ๆ ได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งทั้งหมดนั้นล้วนเกิดจากการรับรู้ ความสนใจ และการร่วมมือกันพัฒนาศักยภาพในทุกด้านของวงจรธุรกิจกาแฟในประเทศ


จากกระแสการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทางด้านการตลาดของธุรกิจกาแฟในปัจจุบัน ทำให้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณภาพของเครื่องดื่มกาแฟ ได้ส่งผลถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการแปรรูปจากผลสดมาเป็นเมล็ดกาแฟดิบ ที่เกี่ยวเนื่องไปกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคหรือคอกาแฟยุคใหม่ แต่อย่างไรก็ตาม สำหรับภาคการผลิตและแปรรูปกาแฟที่เป็นพืชความหวังด้านเศรษฐกิจแก่เกษตรกรบนพื้นที่สูงนั้น มีเส้นทางการพัฒนาที่ยาวไกลมาก่อนหน้านี้The coffee lovers must spend their times for a excellent coffee on their own ways; accordingly, it shows that is one of their happiness. Before a good coffee bean is brought to consumers, it has been throughout many processes. For instant, specific beans require right location, environment, and weather for growing the tree ; furthermore, some techniques are the key factors : process, method, timing, and so on. Becoming a good coffee cup, there are many topics to learn about ; the complexity of beans are very interested to talk about.
 

Coffee Traveler

เป็นนิตยสารรายสองเดือน ที่จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นการส่งผ่านความรู้ทางด้านกาแฟ

และเสริมมุมความคิดในด้านธุรกิจกาแฟ

- - -

สมัครสมาชิกนิตยสารได้ที่ : IN BOX Facebook Coffee Traveler

Instagram : coffeetraveler_magazine

Youtube : Coffee Traveler

Blockdit : I am Coffee Traveler / coffeetravelermag

5 views0 comments

Comments


bottom of page