top of page

Keywords ของทิศทางในอุตสาหกรรมกาแฟปี 2023


Seoul Café Show 2022 เสนอ Keywords ใหม่ N . E . W . E . R . A ที่ชี้ให้เห็นถึงทิศทางในอุตสาหกรรมกาแฟในปี 2023 ที่จะถึงนี้


อย่างที่ทราบกันดีว่า Seoul Café Show เป็นแพลตฟอร์มธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องดื่ม กาแฟ และอาหาร ที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งจัดขึ้นทุกปีในเดือนพฤศจิกายน เพื่อจัดเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและผู้บริโภคที่สนใจในอุตสาหกรรมกาแฟพร้อมทั้งอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มทั่วโลกได้พบปะกัน และในทุกปีจะมีแบรนด์ธุรกิจกาแฟ อาหาร และเครื่องดื่มจากหลากหลายประเทศเข้าร่วมงาน เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมถึงยังมีจัดการแข่งขันมากมายที่เพิ่มสีสันให้แก่งานอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีการจัดเวทีสัมมานาเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนอุสาหกรรมกาแฟ อาหาร และเครื่องดื่มในอนาคต ซึ่งในทุกปีได้มีการนำเสนอ Keywords สำคัญที่จะบ่งชี้ถึงทิศทางของอุตสาหกรรมกาแฟในปีหน้า โดยการได้นำแนวโน้มของผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์ รวมถึงเทคโนโลยีต่าง ๆ ของปี 2022 มาวิเคราะห์เป็น Keywords ดังกล่าว และในปีนี้ Seoul Café Show 2022 ได้เสนอ Keywords ใหม่ คือ N . E . W . E . R . A โดยประกอบด้วย 6 เทรนด์สำคัญ ได้แก่


(N) New : A New Way To Increase The Value Of Coffee

เนื่องจากวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ในปัจจุบัน ทำให้มูลค่าของวัตถุดิบต้นทางแพงขึ้น ยังไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แพงขึ้นอย่างมหาศาล ประกอบกับความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันที่มีความหลากหลายเพิ่มขึ้น จึงทำให้อุตสาหกรรมต้องเร่งปรับตัว และพลิกวิกฤตที่เกิดขึ้นให้เป็นโอกาส โดยการมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิต โดยจะต้องเริ่มทำความรู้จักและเรียนรู้กับการ Process กาแฟรูปแบบใหม่ ๆ การใช้เทคโนโลยี หรือการใช้เครื่องจักรอัตโนมัติเข้ามาช่วยในการเพิ่มมูลค่าให้กับกาแฟ


(E) Ethics : Ethically, Every Home Connected To Coffee

จริยธรรม คือ ความประพฤติที่ดีเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคกาแฟ กล่าวคือทุกกระบวนการล้วนมีส่วนสำคัญทั้งสิ้น เราจึงต้องให้ความสำคัญต่อทุกขั้นตอนตั้งแต่กระบวนการต้นทางอย่างการเพาะปลูกกาแฟจนกลายมาเป็นเครื่องดื่มกาแฟ โดยต่อไปนี้ทุกคนจะต้องรับรู้และเข้าใจได้ว่าทุกกระบวนการทั้งหมดที่ประกอบสร้างอยู่ในกาแฟหนึ่งแก้วนั้นเชื่อมโยงถึงกันและเป็นส่วนสำคัญทั้งสิ้น


(W) Well : Drink A Cup To Keep You Healthy

อันเนื่องจากวิกฤตการณ์ Coronavirus แพร่ระบาดที่ยืดเยื้อส่งผลให้คนหันมาตระหนักและให้ความสนใจในเรื่องสุขภาพสูงขึ้นอย่างมาก จะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมชาได้เข้าสู่ตลาดเกี่ยวกับสุขภาพและความงามเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งเห็นได้จากผลิตภัณฑ์ของชา เช่น Low - Sugar, แคลอรีต่ำ, ไขมันต่ำ, ปราศจากน้ำตาล, หรือเครื่องดื่ม Plant - Based ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ทั้งนี้เราจึงคาดหวังว่าในอนาคตผลิตภัณฑ์จากกาแฟจะสามารถเข้าสู่ตลาดสุขภาพและความงามได้เช่นเดียวกัน


(E) Environment : Concerns For Sustainability Into Practice

นอกเหนือจากการพยายามสร้างแบรนด์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว เนื่องจากเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ยุคที่ทรัพยากรหายากและมีค่าอย่างยิ่ง ซึ่งในปีนี้จะเป็นปีแรกที่ได้กล่าวถึงการตระหนักถึง Sustainability ของอุตสาหกรรมกาแฟที่จะต้องนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากขึ้น อุตสาหกรรมกาแฟจะต้องทำให้ผู้บริโภคตระหนักถึงการดูแลที่ไม่ใช่แค่สุขภาพร่างกายของตัวเอง แต่รวมไปถึงจะต้องดูแลรักษาสุขภาพของโลกด้วยเช่นกัน


(R) Ready to Drink : More Affordable Products

ในยุคที่เศรษฐกิจถดถอยเช่นนี้ ผู้บริโภคจึงใช้จ่ายอย่างระมัดระวังมากขึ้น การบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ราคาที่จับต้องได้มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจดังกล่าวทำให้หลายต่อหลายแบรนด์กำลังสร้างผลิตภัณฑ์และการบริการในราคาที่ต่ำลง พร้อมกับพัฒนาประสิทธิภาพของสินค้าให้สูงขึ้น ซึ่งในอุตสาหกรรมกาแฟการเจริญเติบโตของตลาดเครื่องดื่ม Ready To Drink จึงเป็นเทรนด์ที่น่าจับตามองอย่างยิ่ง


(A) Authenticity : Coffee Brand With Authenticity

เนื่องจากผู้บริโภคนั้นมีความจริงจังเกี่ยวกับเรื่องกาแฟอย่างยิ่ง ส่งผลให้แบรนด์กาแฟที่คำนึงถึงความ Authentic และใส่ใจเรื่องคุณค่าของกาแฟในทุกแก้วมีแนวโน้มว่าจะสามารถเติบโตได้มากกว่าแบรนด์กาแฟอื่น โดยแบรนด์กาแฟที่สามารถสื่อสารกับผู้บริโภคได้ และอธิบายเกี่ยวกับเรื่องราวของตัวเองได้อย่างภาคภูมิว่ากำลังแสวงหาอะไร สามารถสร้างอะไรให้แก่ชุมชน และมีความโปร่งใสในกระบวนการการผลิต รวมถึงสามารถควบคุมประสิทธิภาพ จะสร้างความเชื่อใจและเป็นที่รักของผู้บริโภคได้อย่างแน่นนอน


จากที่กล่าวมาข้างต้น N . E . W . E . R . A เป็น Keywords ที่ถูกคิดขึ้นมาในช่วงวิกฤตการณ์ที่ผ่านมาและสะท้อนให้เห็นถึงความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะยุคที่กำลังจะมาถึง ซึ่งเราจะต้องร่วมมือกันตระหนักถึงคุณค่าของความยั่งยืน เพราะกาแฟเชื่อมต่อเมื่อวาน วันนี้และพรุ่งนี้เข้าด้วยกัน กาแฟจึงเป็นสิ่งที่จะนำพาพวกเราก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ไปพร้อมกัน แหล่งข้อมูล : https://blog.naver.com/cafeshow/222935960852 ________________________________________________


Coffee Traveler

เป็นนิตยสารรายสองเดือน ที่จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นการส่งผ่านความรู้ทางด้านกาแฟ

และเสริมมุมความคิดในด้านธุรกิจกาแฟ

- - -

สมัครสมาชิกนิตยสารได้ที่ : IN BOX Facebook Coffee Traveler

Youtube : Coffee Traveler
72 views0 comments

Comments


bottom of page