top of page

World Coffee Research เปิดตัวแคตตาล็อกสายพันธุ์กาแฟโรบัสตาWorld Coffee Research เปิดตัวแคตตาล็อกสายพันธุ์กาแฟโรบัสตา

World Coffee Research องค์กรด้านการวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรไม่แสวงหาผลกำไร เปิดตัวแคตตาล็อกสายพันธุ์กาแฟโรบัสตาต้อนรับการเติบโตของกาแฟโรบัสตาในตลาดโลก หลังจากที่ WCR เคยเผยแพร่แคตตาล็อกสายพันธุ์กาแฟอาราบิกาไปแล้วก่อนหน้านี้


แคตตาล็อกจะแสดงข้อมูลของสายพันธุ์กาแฟโรบัสตา 47 สายพันธุ์ ทั้งสองฉบับได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้เป็นคู่มือสำหรับเกษตรกร ซึ่ง WCR ได้กล่าวไว้ในประกาศว่าต้นกาแฟมีอายุยืนยาวหลายสิบปี ดังนั้นการตัดสินใจเพาะปลูกก็ย่อมส่งผลกระทบในระยะยาวด้วยเช่นเดียวกัน


โดย Jennifer Vern Long ซึ่งเป็น CEO ของ World Coffee Research กล่าวว่า "นับตั้งแต่ก่อตั้งองค์กรเมื่อสิบกว่าปีก่อน WCR ได้ทุ่มเทเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรด้วยการสร้างคู่มือที่จะมาเป็นตัวช่วยในการคัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่เพาะปลูกและตลาดของพวกเขามากที่สุด โดยจะเป็นสายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงและให้รสชาติที่ดียิ่งขึ้นในระยะยาว ปัจจุบันกาแฟโรบัสตาเป็นสายพันธุ์กาแฟที่มีการผลิตและทําการตลาดทั่วโลกถึง 40% เราจึงเห็นว่าการสร้างคู่มือฉบับนี้มีความจำเป็นต่อการสนับสนุนเกษตรกรอย่างยิ่ง"

อย่างที่ทราบกันดีว่ากาแฟโรบัสตาเป็นหนึ่งใน 130 สายพันธุ์กาแฟที่มนุษย์รู้จักไปพร้อม ๆ กับกาแฟอาราบิกา และเป็นหนึ่งในสองสายพันธุ์ที่ถูกเพาะปลูกเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งตามสถิติขององค์การกาแฟนานาชาติพบว่า ในเดือนสิงหาคม 2022 การส่งออกกาแฟโรบัสตาคิดเป็น 37% ของการส่งออกเมล็ดกาแฟดิบทั้งหมด ดังนั้นจึงประมาณการได้ว่าในปีเพาะปลูก 2022/23 นี้การผลิตกาแฟโรบัสตาอาจเพิ่มขึ้นกว่า 40 - 45% ของการผลิตกาแฟทั่วโลก


ทางฝั่งของกาแฟอาราบิกาก็ยังครองตลาดกาแฟส่วนใหญ่ เนื่องจากผู้บริโภคยังคงชื่นชอบในคุณภาพด้านรสชาติมากกว่า แต่ปัจจัยอื่น ๆ ทั้งความต้องการที่เพิ่มขึ้นและความกดดันของเกษตรกรจากปัญหาสภาพอากาศจึงนําไปสู่การขยายการผลิตกาแฟโรบัสตาในที่สุด โดยเห็นได้จากในปัจจุบันที่มีกาแฟโรบัสตาคุณภาพ หรือ Fine Robusta เกิดขึ้นมากมาย


อย่างไรก็ตามในแคตตาล็อกจะมีข้อมูลของกาแฟโรบัสตาสายพันธุ์ที่ถูกเพาะปลูกในประเทศผู้ผลิตกาแฟ เช่น เวียดนาม บราซิล อินโดนีเซีย ยูกันดา และเม็กซิโก คู่มือจะแสดงคุณสมบัติต่าง ๆ ของกาแฟแต่ละชนิดมากกว่า 20 ข้อรวมถึงศักยภาพในการให้ผลผลิต ความสูง ขนาดของเมล็ด ความต้องการสารอาหาร ความไวต่อศัตรูพืช / โรคและอื่น ๆ


WCR กล่าวเสริมว่า คู่มือนี้ไม่ได้ครอบคลุมสายพันธุ์กาแฟโรบัสตาทั้งหมด แต่จะเป็นข้อมูลของโรบัสตา 47 สายพันธุ์ที่ทาง WCR ได้คัดเลือกมาแล้ว ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมหรือพันธุศาสตร์ โดยมีองค์กรที่ให้การสนับสนุนทางด้านข้อมูลเพื่อทำแคตตาล็อก ได้แก่ Central Coffee Research Institute (CCRI), Indonesian Coffee and Cocoa Research Institute (ICCRI), Brazilian Agricultural Research Corporation (EMBRAPA), National Coffee Research Institute of Uganda (NaCORI-Uganda), Vietnam’s Western Highlands Agroforestry Science Institute (WASI) และศูนย์วิจัยและพัฒนาเนสท์เล่

 

สามารถดูแคตตาล็อกได้ที่ https://varieties.worldcoffeeresearch.org/

แหล่งที่มา https://bit.ly/3rncOr6

202 views0 comments

Comments


bottom of page