top of page

BONCAFE ROUTE TO ROOT


Cr : Coffee Traveler

" การสร้างความเข้าใจให้กับลูกค้าถึงกระบวนการของกาแฟตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ จึงเป็นเหมือนการเติมเต็มการรับรู้ถึงมูลค่าและคุณค่าของกาแฟไทย ซึ่งอาจช่วยให้ลบคำถาม ‘ทำไมกาแฟไทยแพง’ ได้อย่างถาวร "


การพัฒนาของอุตสาหกรรมกาแฟไทยไม่อาจก้าวไปข้างหน้าได้อย่างเต็มกำลัง หากขาดความร่วมมือร่วมใจจากทางภาครัฐและเอกชน เนื่องจากเป็นเครื่องกระจายเสียงที่ค่อนข้างส่งตรงถึงผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วและเป็นผลในวงกว้าง รวมทั้งยังสามารถสร้างการรับรู้ถึงคุณภาพของกาแฟไทยให้ผู้บริโภคได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับกาแฟ ซึ่งมีฐานลูกค้าเป็นส่วนสำคัญขององค์กร การสร้างความเข้าใจให้กับลูกค้าถึงกระบวนการของกาแฟตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำจึงเป็นเหมือนการเติมเต็มการรับรู้ถึงมูลค่าและคุณค่าของกาแฟไทย ซึ่งอาจช่วยให้ลบคำถาม ‘ทำไมกาแฟไทยแพง’ ได้อย่างถาวรอีกด้วย ดังนั้นการจัดกิจกรรมหรืออีเวนต์จึงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการกระจายเสียงและช่วยผลักดันกาแฟไทยให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ เช่นเดียวกับอีกหนึ่งกิจกรรมที่สนับสนุนเกษตรกรและกาแฟไทย “BONCAFÉ ROUTE TO ROOT” ทริปฉลองวันเกิดครบรอบ 31 ปีของ Boncafé Thailand โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 - 17 ธันวาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นครั้งแรกของการพาลูกค้าคนพิเศษเยี่ยมชมไร่กาแฟ พร้อมศึกษากระบวนการแปรรูปกาแฟตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ รวมถึงได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับเกษตรกรที่ “สวนกาแฟ ณ.เทพเสด็จ” หมู่บ้านปางไฮ จังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นความตั้งใจของทาง Boncafé Thailand และ Bangkok Airways จึงร่วมกันจัดทริปพิเศษส่งท้ายปี เพื่อเป็นการสนับสนุนเกษตรกรไทยซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญของห่วงโซ่กาแฟได้อีกทางหนึ่ง


" รู้สึกขอบคุณเกษตรกรที่ตั้งใจผลิตกาแฟให้เมล็ดกาแฟกลายเป็นกาแฟคุณภาพดีหนึ่งแก้ว เรียกได้ว่าจาก Seed to cups จริง ๆ "


Cr : Coffee Traveler

Coffee Traveler มีโอกาสได้พูดคุยกับเจ้าของไร่กาแฟในทริปนี้ที่คนในแวดวงกาแฟเรียกว่า พ่อเลี้ยงหนุ่ย (ปราโมช ใจมี) ถึงแหล่งปลูกกาแฟของหมู่บ้านปางไฮ และมุมมองเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของผู้บริโภคที่เปรียบเสมือนเป็นปลายน้ำของห่วงโซ่กาแฟกับเกษตรกรที่เป็นต้นน้ำ


“ตำบลเทพเสด็จปลูกกาแฟมาประมาณ 40 ปีแล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 โดยโครงการหลวงป่าเมี่ยง ซึ่งเป็นกาแฟที่ปลูกกับป่า หรือเรียกว่า Shade Grown Coffee ปัจจุบันชาวบ้านตำบลเทพเสด็จปลูกกาแฟสายพันธุ์อาราบิกากันทั่วทั้งตำบล เนื่องจากมีอากาศเย็นเกือบตลอดทั้งปีและเป็นป่าต้นน้ำที่สมบูรณ์อีกแห่งหนึ่ง ของทางภาคเหนือ ทำให้พื้นที่นี้กลายเป็นอีกหนึ่งแหล่งปลูกที่เหมาะสมกับการปลูกกาแฟและสามารถผลิตกาแฟคุณภาพได้ โดยมีผลผลิตอยู่ที่ประมาณ 3 - 500 ตันต่อปี และส่วนใหญ่ใช้วิธีการแปรรูปแบบ Washed process ในส่วนไร่ของเราใช้เวลาประมาณ 10 ปี ในการพัฒนาหลังจากที่พ่อปลูกมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 เราเป็นเหมือนศูนย์รวมในการรับซื้อผลผลิตจากชาวบ้าน เพื่อมาสานต่อเรื่องกาแฟให้ไปสู่ตลาดได้กว้างขึ้น แต่ความเข้าใจของผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังคงไม่ทราบถึงกรรมวิธีต่าง ๆ ในการผลิตกาแฟ ดังนั้นการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เรามองว่า เป็นการเปิดโอกาสให้คนภายนอกได้เข้าถึงหมู่บ้านหรือแหล่งชุมชนที่ปลูกกาแฟได้ง่ายมากขึ้นทำให้เกิดการกระจายความสัมพันธ์ที่ดีกับเกษตรกร และสร้างความเข้าใจถึงกระบวนการการผลิตกาแฟ”


" กิจกรรมไฮไลท์อย่าง Seed To Cups ที่ผู้เข้าร่วมทริปจะได้เรียนรู้ตั้งแต่สายพันธุ์กาแฟ วิธีการเก็บและการแปรรูปกาแฟในแบบต่าง ๆ รวมถึงได้รับชมการสาธิตการคัดแยกเมล็ดกาแฟ การสีกะลากาแฟ และการคั่วกาแฟพร้อม Cupping "


Cr : Coffee Traveler

Cr : Coffee Traveler

Cr : Coffee Traveler

Cr : Coffee Traveler

Cr : Coffee Traveler

โดยกิจกรรมไฮไลท์อย่าง Seed To Cups ที่ผู้เข้าร่วมทริปจะได้เรียนรู้ตั้งแต่สายพันธุ์กาแฟ วิธีการเก็บ และการแปรรูปกาแฟในแบบต่าง ๆ รวมถึงได้รับชมการสาธิตการคัดแยกเมล็ดกาแฟ การสีกะลากาแฟ และการคั่วกาแฟพร้อม Cupping จึงถือเป็นอีกกิจกรรมที่สามารถเชื่อมโยงความเข้าใจของกระบวนการผลิตกาแฟคุณภาพถึงผู้บริโภคได้อย่างดี นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยสร้างความมั่นใจให้กับคุณภาพของกาแฟไทยที่มีดีไม่แพ้ต่างประเทศได้อีกด้วย ซึ่งคุณกอล์ฟ ตัวแทนจาก Bangkok Airways เป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงความคิดเห็นต่อภาพของการผลิตกาแฟไทยให้ได้ฟังไว้อย่างน่าสนใจ


“เราได้มาเห็นสถานที่จริงประกอบกับการได้ทำความเข้าใจตั้งแต่การปลูก วิธีการเก็บ การโพรเซส และการตากไปจนถึงการคั่ว ซึ่งเราไม่เคยเห็นสิ่งเหล่านี้ที่มันจะกลายมาเป็นกาแฟหนึ่งแก้ว เราเลยรู้สึกว่ามันมีคุณค่ามากจริง ๆ เพราะแต่ละกระบวนการทำค่อนข้างยากและต้องอาศัยความใส่ใจสูง รวมถึงเกษตรกรก็ปลูกโดยไม่ใช้สารเคมี ทำให้เราได้เห็นภาพของความตั้งใจและความทุ่มเทในการผลิตกาแฟ ซึ่งต้องยอมรับว่าก่อนหน้านี้เราไม่เคยเข้าใจถึงการทำกาแฟว่ามีขั้นตอนที่ยุ่งยากตั้งแต่การปลูกจนถึงการคั่ว ทำให้เราเห็นความสำคัญของต้นน้ำ และรู้สึกขอบคุณเกษตรกรที่ตั้งใจผลิตกาแฟให้เมล็ดกาแฟกลายเป็นกาแฟคุณภาพดีหนึ่งแก้วเรียกได้ว่าจาก Seed to cups จริง ๆ”


" การได้มาดูตั้งแต่วิธีการปลูกจนถึงการคั่วเมล็ดกาแฟ ทำให้เราเห็นภาพในส่วนของต้นน้ำมากขึ้น เพราะเราได้รู้ถึงที่มาที่ไปและความลำบากของเกษตรกรในการทำแต่ละขั้นตอน สิ่งนี้จึงยิ่งทำให้เรารู้สึกว่ากาแฟไทยมีมูลค่า "


บอกเลยว่าแววตาที่รู้สึกตื่นเต้นและประทับใจจากคุณกอล์ฟฉายออกมาให้เห็นได้อย่างชัดเจน อาจด้วยตัวคุณกอล์ฟเองที่ดื่มกาแฟเป็นประจำ แต่ไม่เคยทราบถึงกระบวนการต่าง ๆ หลังแก้วกาแฟ ทำให้เกิดเป็นความรู้สึกเต็มอิ่มอย่างที่ถ่ายทอดมากับบทสนทนาข้างต้น


คุณเจ ลูกค้าคนพิเศษและเป็นตัวแทนจากจังหวัดสุรินทร์ได้ยืนยันอีกหนึ่งเสียงว่ากระบวนการต่าง ๆ เหล่านี้ถือเป็นอีกหนึ่งบทเรียนที่จำเป็นต้องทำความเข้าใจ “การได้มาดูตั้งแต่วิธีการปลูกจนถึงการคั่วเมล็ดกาแฟ ทำให้เราเห็นภาพในส่วนของต้นน้ำมากขึ้น เพราะเราได้รู้ถึงที่มาที่ไปและความลำบากของเกษตรกรในการทำแต่ละขั้นตอน สิ่งนี้จึงยิ่งทำให้เรารู้สึกว่ากาแฟไทยมีมูลค่า รวมถึงตัวเกษตรเองที่มีพร้อมทั้งความใส่ใจและตั้งใจในการผลิตกาแฟ ยิ่งทำให้ผู้บริโภคอย่างเราเห็นคุณค่าในส่วนนี้มากขึ้นและอยากสนับสนุนเกษตรกรไทยต่อไป”จากการได้พูดคุยกับเหล่าตัวแทนที่มาร่วมทริป “BONCAFÉ ROUTE TO ROOT” ในครั้งนี้ สิ่งหนึ่งที่สังเกตได้อย่างชัดเจนคือ การให้ความสนใจมากขึ้นเกี่ยวกับกระบวนการในการผลิตกาแฟ และความเห็นอกเห็นใจต่อพี่น้องเกษตรกรไทยที่พยายามผลิตกาแฟคุณภาพไปพร้อม ๆ กับการรักษาป่าต้นน้ำ ดังนั้นการจัดกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับการเข้าไปพบชาวบ้านในแหล่งปลูกกาแฟจึงเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคและเกษตรกรให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในเรื่องปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการผลิตกาแฟได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น รวมถึงยังเป็นกระบอกเสียงในการส่งต่อข้อมูลความรู้ไปในวงกว้าง พร้อมกับการสนับสนุนเกษตรกรและกาแฟไทยได้มากขึ้นอีกด้วย


Cr : Coffee Traveler

Cr : Coffee Traveler

" สิ่งหนึ่งที่สังเกตได้อย่างชัดเจนคือ การให้ความสนใจมากขึ้นเกี่ยวกับกระบวนการในการผลิตกาแฟ และความเห็นอกเห็นใจต่อพี่น้องเกษตรกรไทยที่พยายามผลิตกาแฟคุณภาพไปพร้อม ๆ กับการรักษาป่าต้นน้ำ "

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บอนกาแฟทั้ง 24 สาขาทั่วประเทศ Tel : 0 2693 2570

Website : www.boncafe.co.th

Line : @boncafethailand

facebook : Boncafe Thailand
81 views0 comments

Comments


bottom of page