top of page

Coffee Bio-Composite เจ้าแรกของโลก (Made in Vietnam)

ปัจจุบันเป็นยุคที่ทุกอย่างต้องสะอาดและปลอดเชื้อที่สุด เพราะต่างคนก็ต่างกลัวเจ้าเชื้อไวรัสโควิด 19 ทำให้ความสำคัญของการใช้ Single – Use Plastic หรือพลาสติกใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง กลับมามีบทบาทอีกครั้ง ซึ่งก่อนที่จะมีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 การรณรงค์เรื่องการลดใช้ถุงพลาสติกหรือข้าวของเครื่องใช้อะไรก็ตามที่ทำจากพลาสติก เราจะพยายามลด ละ เลิกให้มากที่สุด และหันมาใช้สิ่งที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้มากขึ้น หรือที่ย่อยสลายได้ง่าย เช่น ถุงผ้า ถุงกระดาษ หรือแม้แต่แก้วหรือหลอดกระดาษ นอกจากนี้ผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มยังจัด promotion สำหรับลูกค้าที่นำกล่องข้าวหรือแก้วมาเอง ก็จะมีส่วนลดต่างๆ นานา แต่ตอนนี้เนื่องจากมีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทำให้ไม่สามารถทำเช่นนั้นได้แล้ว ร้านอาหารส่วนใหญ่ก็มาในรูปแบบของ Take a way และ Delivery ทำให้การกลับมาใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเพิ่มขึ้นจำนวนมาก


ด้วยปัญหาการใช้ Single – Use Plastic ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในยุคโควิด 19 บริษัทฯ AirXCoffee ซึ่งเป็นบริษัทฯ ในประเทศเวียดนาม เพื่อนข้างบ้านเรานี่เอง ได้ทำวัสดุ Coffee Bio - Composite สำเร็จเป็นเจ้าแรกของโลก


ด้วยปัญหาการใช้ Single – Use Plastic ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในยุคโควิด 19 บริษัทฯ AirXCoffee ซึ่งเป็นบริษัทฯ ในประเทศเวียดนาม เพื่อนข้างบ้านเรานี่เอง ได้ทำวัสดุ Coffee Bio - Composite สำเร็จเป็นเจ้าแรกของโลก โดยการนำสิ่งใกล้ตัวอย่างกากกาแฟใช้แล้วมาเป็นหนึ่งในส่วนผสมหลัก โดยการนำกากกาแฟจากร้านกาแฟท้องถิ่นในเวียดนาม และรวบรวมเพื่อตากแห้ง หลังจากนั้นจะผสมกับวัสดุรีไซเคิล, Starch (แป้งที่มีกระบวนการสกัดโปรตีนและไขมันออก เช่น แป้งมันสำปะหลัง แป้งข้าวโพด เป็นต้น), ไม้, เรซินธรรมชาติ (สารที่ได้จากยางเหนียวของต้นไม้ เช่น ต้นสน), แว็กซ์, และน้ำมัน ทำให้ได้ส่วนผสมของสารชีวภาพรีไซเคิลน้ำหนักเบาที่มีกลิ่นกาแฟและรูปลักษณ์ของไม้สีเข้ม Coffee Bio-Composite นั้นถือเป็นวัสดุที่เหมาะสำหรับใช้ทดแทนพลาสติกแบบเดิม หรือ Single – Use Plastic ซึ่งสามารถใช้แทนเครื่องใช้และทุกสิ่งที่สามารถทำจากพลาสติกได้ อย่างของที่ AirXCoffee เขาทำขึ้นมาก็จะมี แปรงสีฟัน, หวี, แก้วน้ำ, ช้อนส้อม, ปากกา, ด้ามจับของตัวขัดฟัน และผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดคือ ขวดเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัย นอกจากนี้วัสดุใหม่นี้ยังได้การรับรองมาตรฐาน OK Bio ระดับสามดาวของ TUV AUSTRIA (บริการการรับรองผลิตภัณฑ์ โดยให้ฉลากผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพและที่สลายตัวได้) ซึ่งมีเนื้อทางชีวภาพระหว่าง 60% - 80% และวัสดุยังได้รับเครื่องหมาย Food Safe โดย TUV Rheinland อีกด้วย Thanh Le ผู้ก่อตั้งกล่าวถึง Coffee Bio-Composite ว่า “เราต้องการการแก้ปัญหาที่ใช้วัสดุในท้องถิ่นที่ผลิตได้ง่ายและราคาไม่แพง ซึ่งมาพร้อมกับการย่อยสลายทางชีวภาพ เราคาดว่า Coffee Bio-Composite จะช่วยให้อุตสาหกรรมพลาสติกของเวียดนามมีความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้เวียดนามลดการพึ่งพาวัสดุจากพลาสติก”


Coffee Bio-Composite นั้นถือเป็นวัสดุที่เหมาะสำหรับใช้ทดแทนพลาสติกแบบเดิม หรือ Single – Use Plastic ซึ่งสามารถใช้แทนเครื่องใช้และทุกสิ่งที่สามารถทำจากพลาสติกได้

นอกจากนี้ Prof. Phu Huynh คณะบดีของคณะวัสดุศาสตร์ จาก Ho Chi Minh City University of Technology ยังเชื่อว่า “กาแฟผสมชีวภาพ หรือ Coffee Bio-Composite เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับพลาสติกสังเคราะห์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เนื่องจากพลาสติกที่ใช้แล้วทิ้งหลายพันล้านชิ้นได้สร้างมลภาวะให้กับอากาศ เพราะการกำจัดขยะพลาสติกมักจะกำจัดโดยการเผา เราจึงจำเป็นต้องมีตัวเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การใช้ Coffee Bio-Composite ไม่เพียงแต่จะช่วยกำจัดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวเท่านั้น แต่ยังช่วยป้องกันไม่ให้กากกาแฟปล่อยก๊าซมีเทนซึ่งมีปรากฏการณ์เรือนกระจกสูงกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 28 เท่า”


อย่างไรก็ตามบริษัท AirXCoffee มาแรงและประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก เพราะสามารถขาย AirX Coffee Face Mask ได้หลายพันชิ้นต่อวันไปยังกว่า 50 ประเทศทั่วโลก ซึ่งเป็นหน้ากากอนามัยที่ใช้ซ้ำได้ นอกจากนี้วัสดุของหน้ากากยังเป็น coffee yarn อีกด้วย


ที่มา: www.prnewswire.com

278 views0 comments

Comments


bottom of page