top of page

Coffee Traveler Issue 43
ประวัติศาสตร์ในด้านอาหารได้ถูกขัดเกลามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันผ่านการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาอย่างไม่รู้จบด้วยการลองผิดลองถูกคัดเลือกสายพันธุ์การเพาะปลูกการปรุงแต่งไปจนถึงวิธีการรับประทานที่ดีที่สุดเพื่อให้เข้าถึงแก่นแท้ในอาหาร และรัง สรรค์ออกมาเพื่อตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค ซึ่งต่างก็มีรากเหง้าทางวัฒนธรรมอาหารอันยาวนาน เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว หนึ่งในประเทศที่มีวัฒนธรรมทางอาหารที่โดดเด่นในแถบเอเชียคงจะไม่พ้นประเทศเกาหลีใต้


เดิมทีประเทศเกาหลีใต้เป็นประเทศเกษตรกรรม เพาะปลูกข้าวเป็นอาหารหลักมาตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน อาหารของเกาหลีใต้ต่างเป็นที่กล่าวขานถึงความเป็นต้นตำหรับในด้านรสชาติ และเปี่ยมด้วยคุณค่าทางโภชนาการสูง คนเกาหลีเชื่อว่า

อาหารคือยาในชีวิตประจำวัน นับตั้งแต่สมัยอดีตการปรุงอาหารของคนเกาหลี จึงให้ความสำคัญกับรสชาติพื้นฐานของวัตถุดิบ เพื่อดึงสรรพคุณแท้จริงของวัตถุดิบนั้น ๆ ออกมาเราจะเห็นได้จากสื่อเกาหลี ภาพยนตร์หรือซีรี่ส์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับอาหารจะใส่ใจพิถีพิถันในอาหารการกิน ตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบ การปรุงอาหาร ไปจนถึงการรับประทานอาหาร นอกจากเพื่อให้อิ่มท้องแล้ว ยังต้องบำรุงรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงไปด้วยเช่นกัน


ทำให้การปรุงอาหารของคนเกาหลีมีความละเอียดประณีตเปี่ยมไปด้วยคุณค่าโภชนาการทางอาหาร โดยวิธีการปรุงอาหารด้วยศาสตร์หยินและหยาง ปรับสมดุลธาตุร่างกายทั้ง 5 ให้เหมาะกับรสชาติ 5 รส ศาสตร์อาหารของเกาหลีจึงมีความซับซ้อนเพื่ออธิบายให้เข้าใจถึงที่มาของรสชาติต่าง ๆ ที่รับประทานในชีวิตประจำวันกาแฟก็เป็นเครื่องดื่มซึ่งเป็นที่นิยมในชีวิตประจำวันของคนเกาหลีเช่นกันจากการเติบโตของร้านกาแฟในกรุงโซลที่ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต้มีประชากรหนาแน่นถึง 10 ล้านคน ได้รับการจับตามองจากคนในวงการกาแฟทั่วโลกเป็นอย่างมาก โดยจากการสำรวจเมื่อปี 2016 พวกเขามีร้านกาแฟในกรุงโซลมากกว่า 18,000 ร้าน คิดเป็น 18 ร้านต่อประชากร 10,000 คนThe history of food was shaping from the ancient times to the present by studying, researching, developing and exploding. There was selected species of crops for growing, find the way

to cook for the best taste, understand to the heart of ingredients and created the meal to support basic human needs. There are differences in each region and having their own unique history of eating culture for a long time. One of the countries with outstanding of food culture in Asia, inevitably is South Korea. Initially, South Korea was an agricultural country. Growing rice mainly since the old times to the present day. South Korean cuisine is famous in original flavor and full of nutrition. Korean people believe that food is medicine in daily life. Ever since the past, Korean cooking has given importance to the basic flavor to present the true characteristics of

ingredients. We can see that from the Korean media, such as movies or series about food, they pay attention to the cuisine with the preparation of ingredients, cooking method, until eating. Apart from being full, they must also maintain a healthy body as well.


Korean cooking is exquisite and rich of nutrition. Methods of cooking with path of Yin and Yang, balances all five life elements to match with five flavors. The wisdom of Korean food is complicated to clarify the origin of flavors which eaten daily. Coffee is one kind of beverage that is also popular in the daily lives of Korean people. From the growth of coffee shops in Seoul, the capital of South Korea, has a densely population of up to 10 million people, has been watched a lot by people in the coffee industry around the world. According to a survey in 2016, there are more than 18,000 coffee shops in Seoul, representing 18 shops per 10,000 populations.


The complexity of aroma and flavor in coffee make many coffee people in South Korea interested in studying as a Q-Grader of CQI (Coffee Quality Institute) for understanding the origin of the aroma and taste in coffee. This makes South Korea has more than 4,000 Q-Grader, while there

are only 100 Q-Grader in Thailand. But still cannot support to the understanding of Korean people as they should. Until 2013, the turning point that shook the coffee industry happened. When the new innovation that was invented by the South Korean aroma and flavor expert, who was fascinated with the attraction of coffee, Mr.Jake Ahn. He wanted to explain coffee in science by bringing the subject of aroma and flavor from the formless into concrete for accessing to consumers more easily. Therefore, established a course called “Coffee Flavorist” and has been very popular both in South Korea and abroad. Currently, there are over 14 countries offering courses

in this program, including Thailand as well.
 

Coffee Traveler

เป็นนิตยสารรายสองเดือน ที่จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นการส่งผ่านความรู้ทางด้านกาแฟ

และเสริมมุมความคิดในด้านธุรกิจกาแฟ

- - -

สมัครสมาชิกนิตยสารได้ที่ : IN BOX Facebook Coffee Traveler

Instagram : coffeetraveler_magazine

Youtube : Coffee Traveler

Blockdit : I am Coffee Traveler / coffeetravelermag

10 views0 comments

Comments


bottom of page