top of page

Coffee Traveler Issue 45
ตัวตนใหม่ของเกษตรกรกาแฟไทย


การเติบโตในภาพรวมของวงการกาแฟไทย นับว่าประสบความสำเร็จอย่างน่าชื่นชม ความรู้ที่เกี่ยวกับกาแฟในศาสตร์ต่าง ๆ ถูกส่งต่อทั้งสู่ผู้ผลิตและผู้บริโภค จนเกิดความเข้าใจที่ตรงกันมากยิ่งขึ้นกว่าในอดีต ผู้บริโภคกาแฟสามารถเข้าถึงความรู้ ในเรื่องรสชาติ เข้าใจกรรมวิธีการแปรรูป การคั่ว เรียนรู้เรื่องสายพันธุ์ และยังรอบรู้ในทักษะการชงอีกด้วย จึงไม่แปลกที่เราจะเห็นผู้บริโภคกาแฟเริ่มมีทัศนะในการเลือกสรรกาแฟให้ตรงกับความชอบของตัวเอง และเริ่มมีการผันตัวเข้ามาสู่อุตสาหกรรมกาแฟกันมากขึ้น


หากต้องเปรียบอุตสาหกรรมกาแฟเป็นเกมกีฬา ก็คงเหมือนกับกีฬาฟุตบอล ที่ทุกคนต่างมีหน้าที่ของตัวเอง ในการพากาแฟไปสู่เป้าหมาย เริ่มตั้งแต่เกษตรกร มีหน้าที่ผลิตกาแฟให้สอดรับต่อความต้องการของตลาด ส่งมอบต่อไปยังผู้แปรรูปทำหน้าที่สรรหากรรมวิธีการแปรรูปที่เหมาะสม แล้วจึงส่งต่อมาถึงคนคั่ว เพื่อคั่วให้ดีที่สุด ก่อนจะมาสิ้นสุดที่หน้าบาร์ เพื่อให้บาริสต้ารังสรรค์กาแฟด้วยวิธีการชงในแบบต่าง ๆ และนำเสนอกาแฟให้เป็นที่รู้จักต่อผู้ดื่ม


ในแต่ละหน้าที่ ต่างก็มีความยากง่ายแตกต่างกันไป แต่ทุกตำแหน่งล้วนต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์ เพื่อให้งานในแต่ละส่วนสำเร็จ พร้อมที่จะส่งต่อไปถึงมือผู้บริโภค ในอุตสาหกรรมกาแฟ เราจะเห็นว่ามีคนมากมายเข้ามาเรียนรู้เรื่องของกาแฟกันมากขึ้นในทุกภาคส่วนของการผลิต


ถึงแม้จะมีองค์ความรู้มากมายให้กับเกษตรกรกาแฟยุคใหม่ แต่ความท้าทายที่จำเป็นต้องค้นหาให้เจอ คือจุดยืนของตัวเองเพื่อแสดงศักยภาพบนเวทีการแข่งขันในตลาดกาแฟปัจจุบัน ก็ถือเป็นความจำเป็นไม่แพ้กัน เราขอพาผู้อ่านไปพบกับหนังชีวิตสั้น ๆ ของ 4 เกษตรกรรุ่นใหม่ ต่างที่มา ต่างบุคลิก และแตกต่างทางแนวคิด แต่มีกาแฟเป็นจุดรวมของความสุขและความสำเร็จในการทำงานเหมือน ๆ กันThe coffee industry has prominently grown, overall. It’s a big step! Both coffee maker and customer can easily share and pass on such coffee knowledges back and forth. They can understand each other better than before. The customer can sort out about coffee flavors, understand a coffee processing, know how to roast coffee, learn various types of coffee bean,

and even be skillful at making a variety of coffee menus. Undoubtedly, the customer can walk in and know what they want to order right away. Surprisingly, many customers are likely to become a coffee maker or even dream to have a coffee shop.


Coffee industry is similar to soccer world. Every soccer player has a responsibility that is to reach their goal. The coffee makers have a goal to reach as well. Kicking off with coffee farmers, their goal is to produce the right coffee and meet the need of markets. Pass on a bean to a player who does the coffee processing. They will find the right a technique or a method for coffee processing. We’re almost there! A coffee roaster winger will do their best at roasting coffee and pass it

forward to a striker. We call it “a barista striker.” The barista will make coffee with styles and techniques to please a customer in the meantime they will introduce such a shooting coffee menu to a customer. Goal!


All duties are different. Some are easy, and some are difficult vice versa. The experience and knowledge are key to achieve the goal that is to hand to a nice cup of coffee to customers.

In the coffee industry, we have known that there is numerously an inflow of people who love coffee and want to learn about coffee production in every section. Although new coffee farmers have obtained lots of knowledge about coffee production, it’s down to the standpoint in order to

present the capability on the competitive stage in the coffee market nowadays. Are you ready to see the short movies of the new fantastic 4 of coffee farmers? They come from different places. They are not alike, both personality and ideas. But because of coffee, it brings them the same happiness and working success. 

Coffee Traveler

เป็นนิตยสารรายสองเดือน ที่จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นการส่งผ่านความรู้ทางด้านกาแฟ

และเสริมมุมความคิดในด้านธุรกิจกาแฟ

- - -

สมัครสมาชิกนิตยสารได้ที่ : IN BOX Facebook Coffee Traveler

Instagram : coffeetraveler_magazine

Youtube : Coffee Traveler

Blockdit : I am Coffee Traveler / coffeetravelermag

10 views0 comments

Comentários


bottom of page