top of page

Coffee Traveler Issue 63

Updated: Jun 2, 2023
“Modern Trade”หรือการค้าปลีกสมัยใหม่ คือ รูปแบบการค้าปลีกที่มีกระบวนการจัดจำหน่ายที่มุ่งเน้นในการนำเสนอสินค้าที่มีความหลากหลาย และมีระบบการจัดการที่ดีโดยอาศัยความรู้ความชำนาญและเทคโนโลยี

“ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว” สโลแกนที่สามารถอธิบายถึงความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเราได้อย่างครบถ้วน เป็นที่ทราบกันดีว่าบ้านเราเองเป็นพื้นที่ของเกษตรกรรมที่มีความสมบูรณ์ทั้งด้านประมง และการเพาะปลูกผักผลไม้ ซึ่งมีความหลากหลายแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีสินค้าท้องถิ่นมากมายทั้งผ้าทอ เครื่องจักสาน และผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือที่เราเรียกกันอย่างติดปากว่า “สินค้า OTOP” ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าให้กับชุมชนได้ไม่น้อยเลยทีเดียว แน่นอนว่าทั้งผักผลไม้ และผลิตภัณฑ์สินค้าอื่น ๆ ที่พี่น้องเกษตรกรหรือคนในชุมชนร่วมกันพัฒนาขึ้นมา จำเป็นต้องมีตลาดรองรับพอสมควรเพื่อ

ให้เกิดมูลค่าแก่ผลผลิตและสินค้าเหล่านั้น


ปฏิเสธไม่ได้ว่าหากจะพูดถึงตลาดของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ชุมชน อาจมีภาพที่ไม่ชัดเจนมากนัก อาจด้วยการขาดโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้เรื่องการตลาด การขาย หรือการสร้างมูลค่าเพิ่ม ทำให้ต้องทำแบบจับพลัดจับผลูกันเองในชุมชน จึงเป็นสาเหตุของการมีของดีอยู่ในมือแต่ไม่สามารถผลิตให้กลายเป็นสินค้ามูลค่าเพิ่ม (Value Added) ได้ แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

ต้องยอมรับว่าการขยายตัวของตลาดสำหรับการจำหน่ายสินค้าทั้งอุปโภคและบริโภคนั้นเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการค้าปลีก (Retailing) ซึ่งถือเป็นการเปิดตลาดและเพิ่มโอกาสให้กับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเลยก็ว่าได้ เพราะนอกจากจะมีการส่งเสริมหรือสนับสนุนของภาครัฐฯ ที่ช่วยผลักดันสินค้าชุมชนให้เป็นสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่นั้น ๆ และสามารถขยายช่องทาง

การขายไปยังต่างประเทศได้แล้ว ทางฝั่งของภาคเอกชนเองก็มีตลาดสำหรับการจำหน่ายสินค้าที่เติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเช่นกัน หรือคำเรียกที่คุ้นหน้ากันมาสักระยะอย่าง “ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่” หรือ Modern Trade
 

Coffee Traveler

เป็นนิตยสารรายสองเดือน ที่จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นการส่งผ่านความรู้ทางด้านกาแฟ

และเสริมมุมความคิดในด้านธุรกิจกาแฟ

- - -

สมัครสมาชิกนิตยสารได้ที่ : IN BOX Facebook Coffee Traveler

Youtube : Coffee Traveler

227 views0 comments

Comentarios


bottom of page