top of page

• Meng Po Coffee •

Updated: Jun 24, 2022
คุณณปภัช เสริมชัย ผู้เติบโตขึ้นท่ามกลางความผูกพันกับกาแฟของจังหวัดน่าน ชื่นชอบและหลงใหลในการดื่มกาแฟเป็นพิเศษ ร่วมกับการที่เธอเรียนคณะเภสัชศาสตร์ สายเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ จึงมีความตั้งใจที่จะนำความรู้ด้านการผลิตและพัฒนาสูตร นำมาพัฒนารสชาติกาแฟ โดยเลือกนำเสนอเมล็ดกาแฟจังหวัดน่านให้แก่ผู้รักการดื่มกาแฟทุกท่านได้สัมผัส ผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ดีตั้งแต่ต้นจนจบ หรือเรียกได้ว่า ตั้งแต่ขั้นตอนการปลูก การเก็บเกี่ยว การบ่มสารกาแฟ จนถึงกระบวนการคั่ว


Meng Po Coffee เป็นแบรนด์จำหน่ายเมล็ดกาแฟน้องใหม่ของวงการกาแฟเมืองไทย ที่พึ่งเปิดตัวเมื่อช่วงต้นปี 2022 เริ่มทำธุรกิจบนช่องทางออนไลน์ และมีแผนที่จะขยายไปยังรูปแบบอื่นในอนาคต โดยคำว่า Meng Po อ่านว่า เมิง - โป เป็นภาษาล้านนา ซึ่งเป็นการออกเสียงของชนเผ่าไทลื้อ ซึ่งเพี้ยนมาจากคำว่าเมืองปัว เมืองท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดน่าน ที่อุดมไปด้วยธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณีและแหล่งท่องเที่ยวมากมาย รวมไปถึงการเป็นแหล่งปลูกกาแฟที่ขึ้นชื่อของประเทศไทย โดยมีพาร์ทเนอร์ร่วมกับโรงคั่ว DIAMOND ROCK ที่มีประสบการณ์การคั่วกาแฟมานานกว่า 3 ปี ซึ่งเป็นโรงคั่วของวิสาหกิจชุมชนตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยมีแนวคิดที่อยากจะส่งเสริมการทำงานแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน ช่วยเหลือเกษตรกร ร่วมถึงส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟหมู่บ้านสันเจริญ ดอยสวนยาหลวง จังหวัดน่าน ให้เกิดการซื้อขายเมล็ดกาแฟในราคาที่เป็นธรรม อีกทั้งการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อให้การผลิตกาแฟตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำมีคุณภาพที่ดีส่งตรงถึงผู้บริโภค


บ้านสันเจริญ ดอยสวนยาหลวง เป็นหมู่บ้านที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขาสูง ตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอท่าวังผา 32 กิโลเมตร ชาวบ้านเป็นชาติพันธุ์เมี่ยน (เย้า) ในอดีตเคยเป็นพื้นที่ปลูกฝิ่น จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2532 ทางการได้เข้ามาส่งเสริมให้ชาวบ้านในพื้นที่ปลูกกาแฟ ปรากฏว่าได้ผลผลิตดีและสามารถขายได้ หลังจากนั้นชาวบ้านก็หันมาปลูกกาแฟและยึดเป็นอาชีพหลัก เพราะสามารถสร้างรายได้ให้อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นจุดเด่นของกาแฟจาก Meng Po Coffee ที่ถือว่ามาจากเแหล่งปลูกที่มีความอุดมสมบูรณ์ ดอยสวนยาหลวงเป็นพื้นที่ที่มีความสูงประมาณ 1,200 - 1,800 เมตร จากระดับน้ำทะเล มีการเพาะปลูกกาแฟมาอย่างยาวนานมากกว่า 30 ปี คุณภาพและรสชาติกาแฟมีหลากหลายมิติ และมีเอกลักษณ์เฉพาะของรสชาติ จึงมั่นใจในคุณภาพได้อย่างแน่นอน 

• ผลิตภัณฑ์ •Medium roast


Origin

Ban San Chareon, Doi Suan Ya Luang, Nan


Varietal

Catimor


Altitude

1,400 - 1,800


Process

Washed


Taste Notes

Maple syrup, Sour aromatic, Smoky


........................................................................

250g / 165.-

500g / 300.-

1kg / 500.-

 Medium - dark roast


Origin

Ban San Chareon, Doi Suan Ya Luang, Nan


Varietal

Catimor


Altitude

1,400 - 1,800


Process

Washed


Taste Notes

Almond, Vanilla, Bitter


........................................................................

250g / 165.-

500g / 300.-

1kg / 500.-


 


Dark roast (Vienna roast)


Origin

Ban San Chareon, Doi Suan Ya Luang, Nan


Varietal

Catimor


Altitude

1,400 - 1,800


Process

Washed


Taste Notes

Caramel, Bittersweet


........................................................................

250g / 165.-

500g / 300.-

1kg / 500.-


 

ช่องทางติดต่อ หรือสั่งซื้อสินค้า

Facebook : Meng Po Coffee

Line ID : cygnus.y

Shopee : mengpocoffee

Tel : 08 7180 7812, 09 4352 5678, 08 4364 2235

211 views0 comments

Commentaires


bottom of page