top of page

Coffee Traveler Issue 1เปิดมุมคมความคิดกับ 12 เซียนกาแฟเชียงใหม่


การค้นคว้าหาความรู้และศาสตร์ทางด้านกาแฟนั้น นับว่าเป็นหนึ่งในองค์ความรู้ที่หา ได้อย่างไม่จบสิ้น เพราะเรื่องราวในโลกของคำว่ากาแฟ มีความหลากหลายและเกี่ยวข้อง ต่อเรื่องราวต่าง ๆ มากมาย น่าจะเปรียบได้เหมือน เราเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว มันเป็นความเกี่ยวโยงกันตั้งแต่ต้นทางจนไปถึงปลายสุดของขอบทาง


และถ้าต้องการความเข้าใจในเรื่องของกาแฟที่ครบถ้วนรอบด้าน บุคคลทั้ง 12 ท่านนี้ น่าจะให้ความกระจ่างชัดในความคิด เพื่อเข้าใจให้ถึงแก่น หรืออย่างน้อยเพื่อเริ่มต้นใน การเข้าใจ เรียนรู้ และเข้าไปสัมผัสในโลกของกาแฟได้อย่างถึงแก่น เพราะความรู้จากทั้ง 12 ท่านนี้ ก็เปรียบได้กับกาแฟในแก้วที่ต้องมีส่วนผสมทั้งความขม เข้ม หวานและ ความเปรี้ยว ไว้ในกาแฟแก้วโปรดของใครหลาย ๆ คน


 

Coffee Traveler

เป็นนิตยสารรายสองเดือน ที่จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นการส่งผ่านความรู้ทางด้านกาแฟ

และเสริมมุมความคิดในด้านธุรกิจกาแฟ

- - -

สมัครสมาชิกนิตยสารได้ที่ : IN BOX Facebook Coffee Traveler

Instagram : coffeetraveler_magazine

Youtube : Coffee Traveler

Blockdit : I am Coffee Traveler / coffeetravelermag


15 views0 comments

Comments


bottom of page