top of page

Coffee Traveler Issue 15Fall in love with coffee


" ด้วยความรักของคนทั้ง 5 แปลงเป็นพลังขับเคลื่อนให้เกิดการเดินหน้า สู่มาตรฐานกาแฟสากล "


 

Coffee Traveler

เป็นนิตยสารรายสองเดือน ที่จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นการส่งผ่านความรู้ทางด้านกาแฟ

และเสริมมุมความคิดในด้านธุรกิจกาแฟ

- - -

สมัครสมาชิกนิตยสารได้ที่ : IN BOX Facebook Coffee Traveler

Instagram : coffeetraveler_magazine

Youtube : Coffee Traveler

Blockdit : I am Coffee Traveler / coffeetravelermag

3 views0 comments

Comments


bottom of page