top of page

Coffee Traveler Issue 19BANDUNG "PARIJS VAN JAVA" CITY OF COFFEE IN INDONESIA


สกุลเงินรูเปียห์หรือรูเปี๊ยะหรือรูเปียที่เรา ๆ มักจะเรียกกันสับสนไปมาระหว่างเปี๊ยะหรือเปีย โดยไม่มีหอหีบการันต์ใส่ที่ปลายลิ้นเวลาออกเสียงเป็นสกุลเงินของประเทศอินโดนีเซีย ประเทศที่มีอาณาเขตกว้างขวางมาก และยังเป็นประเทศซึ่งมีหมู่เกาะมากที่สุดในโลกถึง 17,508 เกาะ ประชากรของอินโดนีเซียมีมากกว่าประชากรของประเทศไทยห่างกันหลายเท่าตัวนักประเทศอินโดนีเซียมีประชากรถึง 234.6 ล้านคน ส่วนของไทยมี 64 ล้านคนกว่า ๆ เท่านั้น


เซลามัทปากิ เป็นคำแรกที่เราได้ยินเมื่อมาถึงสนามบินจาการ์ต้า คำว่า เซลามัทปากแปลว่าสวัสดี สำเนียงอ่านออกยาก ๆ นี้ เป็นคำ กล่าวสวัสดีที่มาพร้อมกับรอยยิ้มหวาน ๆ ของสาวผิวสีน้ำผึ้งในเคาน์เตอร์รับแลกเงินที่เรามายืนรอต่อแถวเพื่อแลกเงินเป็นสกุลเงินรูเปียห์ที่สนามบินจาการ์ต้า และทุกคนก็พร้อมใจกันรวยด้วยการพกเงินล้านกันตุงกระเป๋า


สมาคมกาแฟพิเศษไทย หรือ Specialty Coffee Association of Thailand (SCATH) จัดกิจกรรม “ เยี่ยมชมไร่กาแฟ ณ ประเทศอินโดนีเซีย” โดยมีคุณอภิชา แย้มเกษร นายกสมาคมฯ และคุณศุภชัย ศรีวิตตราภรณ์ อุปนายกสมาคมฯ ร่วมเป็นผู้นำในกิจกรรมครั้งนี้ โดยมีสมาชิกร่วมเดินทาง กว่า 25 ชีวิต รวมถึง Coffee Traveler magazine ก็ร่วมเป็นติ่ง ติดสอย ห้อยตามคณะนี้ไปด้วยเช่นเดียวกัน


จุดประสงค์ของกิจกรรม “เยี่ยมชมไร่กาแฟ ณ ประเทศอินโดนีเซีย” ของสมาคมกาแฟพิเศษไทย เพื่อต้องการให้สมาชิกได้เดินทางไปเรียนรู้ระบบการผลิตกาแฟตั้งแต่การปลูกจนถึงการโปรเซสในแบบต่าง ๆ ของ ฟาร์มกาแฟที่มีคุณภาพในประเทศอินโดนีเซีย โดยกิจกรรมครั้งนี้มีผู้ร่วมเดินทางทุกท่านต่างล้วนมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์อยู่ในวงการกาแฟของไทย ทั้งสิ้นตั้งแต่เจ้าของบริษัทจัดจำหน่ายเครื่องชงอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการชง นักวิชาการ เจ้าของโรงคั่ว เกษตรกรฟาร์มกาแฟ นักศึกษา และเจ้าของร้านกาแฟ ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ ที่ต้องการเปิดโลกทัศน์ต่อทุกสายงานกาแฟ เพื่อการพัฒนาภาพรวมต่อวงการกาแฟของประเทศไทย


---


Specialty Coffee Association of Thailand (SCATH) had organized the technical visit "Coffee plantations in Indonesia" which leaded by Mr. Apicha Yaemkesorn, the president of SCATH and Mr. Supachai Sriwittraporn, the vice president of the association. In this trip, there were 25 members who related to coffee production in Thailand that including us - Coffee Traveler Magazine.


Indonesian Coffee productions have a reputation for their high qualities and also export in the top rank of the world. They are able to provide both Arabica and Robusta, 3 in 1


Coffee and the Civet coffee which originally from Indonesia and also the Kopi Mandailling, coffee from highland on Sumatra Island which has been accepted from coffee lover all around the world from their premium grade.


In 2014, Indonesia produced around 9,350,000 in bags of 60 kilograms nationwide (Source: International Coffee Organization) and exported coffee bean around 5,977,000 in bags of 60 kilograms worldwide (SourceInternational Coffee Organization)While Thai exported 27,000 in bags of 60 kilograms (Source: International Coffee Organization)
 

Coffee Traveler

เป็นนิตยสารรายสองเดือน ที่จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นการส่งผ่านความรู้ทางด้านกาแฟ

และเสริมมุมความคิดในด้านธุรกิจกาแฟ

- - -

สมัครสมาชิกนิตยสารได้ที่ : IN BOX Facebook Coffee Traveler

Instagram : coffeetraveler_magazine

Youtube : Coffee Traveler

Blockdit : I am Coffee Traveler / coffeetravelermag


2 views0 comments

Comments


bottom of page