top of page

Coffee Traveler Issue 20หมู่บ้านแห่งการค้นหาตนเอง เรียนรู้วิถีชีวิตจากการท่องเที่ยวโดยชุมชน


สื่อต่าง ๆ ทำให้คนในยุคปัจจุบันหันมาสนใจเรื่องการท่องเที่ยวมากขึ้น ตั้งแต่เมื่อรัฐบาลไทยใช้การท่องเที่ยวเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยประกาศให้ปี พ.ศ. 2541-2542 เป็นปีส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยหรือ ที่เราคุ้นหูกันว่า Amazing Thailand จากนั้นก็เริ่มมีโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP (One Tambon One Product) และ การท่องเที่ยวแบบที่วัยรุ่นเรียกกันว่า Slow Life ก็เริ่มเป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้น เมื่อมีการให้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวรวมถึงภาพความสวยงามของธรรมชาติผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์


การเดินทางเข้าไปเที่ยวแบบใกล้ชิดธรรมชาติเที่ยวในเมืองเล็ก ๆ ที่ยังคงมีความสวยงามของวัฒนธรรมท้องถิ่นหลงเหลืออยู่ หรือการเข้าพักในที่พักแบบที่เรียกว่า โฮมสเตย์ (Home Stay) เริ่มถูกโปรโมทมากขึ้นแบบตั้งใจ และทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจผ่านภาพถ่ายที่สวยงามและการรีวิวในกระทู้ต่าง ๆ อีกทั้งราคาที่ถูกแสนถูกทำให้ผู้คนหลั่งไหลตามไปเที่ยวกันมากขึ้น ก่อให้เกิดทั้งผลดีและผลเสียตามมาอย่างที่เราทราบกัน...

การท่องเที่ยวโดยชุมชน

การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism - CBT) เป็นความพยายามที่จะสร้างทางเลือกในการพัฒนาการท่องเที่ยวที่แตกต่าง เป็นการท่องเที่ยวแบบที่ให้ผู้คนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมได้รับประโยชน์ จากการเดินทางท่องเที่ยว และมีบทบาทในการกำหนดทิศทางในการพัฒนา โดยได้เริ่มก่อตัวและเติบโตคู่ขนานไปกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในยุคที่ทั่วโลก เริ่มตื่นตัวกับการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนและหาทางเลือกใหม่ให้กับการท่องเที่ยวมากขึ้น


---


THE VILLAGES OF SELF-DISCOVERY.

LEARN LIFE FROM THE COMMUNITY-BASED TOURISM.


Traveling style called "Slow Life" became even more popular nowadays. A trip into the mountain, small village, close to nature where their beauty of the local culture still remains and staying in homestay accommodation was intentional and unintentional promoted more and more through beautiful photos and reviews on various online topics. This trend causes good and bad effects to nature, as we all know ...


Community-Based Tourism - CBT

Community-based tourism (CBT) makes local indigenous get a benefit from the outsider who visit their village. And they also have an important role determining the direction of tourism developmentThis style of tourism began booming in parallel with eco-tourism around the world.


"The main value of CBT is to learn the way of life in the local community. This is not a photographer tour, but you have to exchange, learn and do it. Thus, to travel in this style, you must spend your "time" with tourism to understand people and nature more." Jaranya Daengnoi, the director told us about the meaning for CBT. This tourism development does not change the lifestyle of people in the community. Because tourism is not the main revenue. The local people do not have to build more buildings, no need to create a new culture to appease tourists. But this is a restoration and conservation of cultural heritage and pristine beauty. However, the tourists should have a good under- standing how CBT works. 

Coffee Traveler

เป็นนิตยสารรายสองเดือน ที่จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นการส่งผ่านความรู้ทางด้านกาแฟ

และเสริมมุมความคิดในด้านธุรกิจกาแฟ

- - -

สมัครสมาชิกนิตยสารได้ที่ : IN BOX Facebook Coffee Traveler

Instagram : coffeetraveler_magazine

Youtube : Coffee Traveler

Blockdit : I am Coffee Traveler / coffeetravelermag
5 views0 comments

Kommentare


bottom of page