top of page

Coffee Traveler Issue 23COFFEE TRUCK กาแฟติดล้อ ความสุขส่งถึงที่


“Food Truck” สิ่งที่อยู่ในมโนของเราต่อสิ่งนี้คงจะมีหน้าตาเป็นรถขายอาหารรูปร่างแปลก ๆ เคลื่อนที่ได้ไปตามสถานที่ต่าง ๆ ในต่างประเทศเราอาจเห็นกันชิ้นตาจนกลายเป็นเรื่องปกติ เพราะการทำธุรกิจแนว Food Truck นั้น มีจุดเริ่มต้นในยุคหลังสงครามกลางเมืองอเมริกา ในปี ค.ศ.1866 โดยต้นแบบ ของ Food Truck นั้นมาจากชาร์ลส์ กู๊ดไนท์ (Charles Goodnight) ซึ่งงานของเขาคือการต้อนฝูงสัตว์ ทำให้การปรุงอาหารในแต่ละมื้อเป็นไปด้วยความยากลําบาก ชาร์ลส์จึงนำรถของกองทัพสหรัฐซึ่งมีความแข็งแรงมาประยุกต์ตกแต่งใหม่ให้เป็นพื้นที่ ๆ เหมาะสำหรับการทําอาหาร


สำหรับในประเทศไทย Food Truck ถือเป็นเรื่องใหม่แต่ก็มีให้เห็นกันอยู่ไม่น้อย โดยเฉพาะตามหัวเมืองใหญ่ ๆ ซึ่งอาหารที่ถูกยกครัวขึ้นไปอยู่บนรถส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกอาหารที่ปรุงง่าย ๆ เช่น แฮมเบอร์เกอร์ แซนด์วิช พิซซ่า หรือแม้แต่บะหมี่ก็ยังมี นอกจากนี้ยังมีไอศกรีม ขนมหวาน และที่เรากำลังจะพูดถึงกันก็คือรถขายกาแฟ หรือ Coffee Truck


---


COFFEE TRUCK Coffee on the roller. Delivery the happiness.


"Food Truck" in our imagination might be the attractive auto- mobile moving to different locations. However, people from oversea are used to with the Food Truck because this business had started for a long time in America, after the end of civil war in 1866. The prototype of the Food Truck was from Charles Goodnight whose task was to shepherd his flock. He had gotten a difficulty to prepare his meal. So he took the vehicle of the US Army which were very strong and modified it to an ideal movable cooking area.


In Thailand, "Food Truck" is something very new but we can see some of them in the big city selling a hamburger, pizza, noodle, ice cream, dessert and one thing we are going to talk about "The Coffee Truck".
 

Coffee Traveler

เป็นนิตยสารรายสองเดือน ที่จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นการส่งผ่านความรู้ทางด้านกาแฟ

และเสริมมุมความคิดในด้านธุรกิจกาแฟ

- - -

สมัครสมาชิกนิตยสารได้ที่ : IN BOX Facebook Coffee Traveler

Instagram : coffeetraveler_magazine

Youtube : Coffee Traveler

Blockdit : I am Coffee Traveler / coffeetravelermag

3 views0 comments

Σχόλια


bottom of page