top of page

Coffee Traveler Issue 24Coffee for Life สายน้ำแห่งการแบ่งปัน


หากเปรียบ “กาแฟ” เป็นดั่งแม่น้ำสายหนึ่งที่ไหลลงมาจากยอดเขาสู่ผืนน้ำที่กว้างใหญ่ เกษตรกรไร่กาแฟคงเปรียบเสมือนต้นน้ำ ที่เป็นผู้บ่มเพาะ ดูแลเอาใจใส่ต่อต้นกาแฟอย่างพิถีพิถัน ตั้งแต่การปลูก การบำรุงรักษา การเก็บเกี่ยว จนกระทั่งแปรรูป ออกมาเป็นเมล็ดกาแฟดีที่พร้อมส่งต่อไปยังกลางน้ำ ซึ่งก็คือคนคั่วกาแฟ ผู้ซึ่งใช้ทักษะความสามารถและประสบการณ์ที่มี ดึงอัตลักษณ์ที่โดดเด่นจากเมล็ดกาแฟออกมาให้ได้มากที่สุด ก่อนที่จะส่งต่อในรูปของเมล็ดกาแฟสีน้ำตาลไปยังปลายน้ำ คือบาริสต้า ผู้ที่จะคอยทำหน้าที่นำเมล็ดกาแฟซึ่งกลั่นออกมาเป็นน้ำสีน้ำตาลในหนึ่งแก้ว ให้เราได้ดื่มกันในแต่ละวัน


ในทุกกระบวนการที่ว่า กว่าจะเป็นกาแฟหนึ่งแก้วนั้น ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญในทุกด้าน ซึ่งจะขาดความรักความเอาใจใส่จากสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปไม่ได้เลย จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้เราทั้งหลายต่างเข้าใจได้ว่าทำไมเราถึงต้องจ่ายเงินซื้อกาแฟในราคาที่ดูเหมือนว่ามันแพง ถ้าความรู้สึกเสียดายต่อเงินที่ต้องเสียไปสำหรับราคากาแฟ 1 แก้ว นอกจากอาจทำให้พลาดโอกาสในการดื่มเครื่องดื่มดี ๆ แล้ว บางทีเงินสำหรับค่ากาแฟ 1 แก้วที่เราจ่ายไป เราอาจไม่ทราบว่าเงินจำนวนนี้อาจเป็นส่วนหนึ่งที่จะเข้าไปช่วยเหลือ หล่อเลี้ยงให้กับใครอีกหลาย ๆ คน อย่างที่เราคาดไม่ถึงทีเดียว


“กาแฟเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันของทุกคน ถ้าหากว่าผู้ผลิต ผู้ขาย และผู้บริโภคสามารถเชื่อมโยงกันได้ โดยเห็นที่มาตั้งแต่ต้นทางไปจนถึง ปลายทาง ทุกส่วนคือกระบวนการพัฒนาทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาคน ตั้งแต่เด็ก บ้านพัก ภาคี บริโภค ซึ่งพวกเขาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเป็นวงจรการพัฒนาไปโดยปริยาย


กาแฟเป็นเครื่องดื่มที่เปิดพื้นที่ให้คนในสังคมได้มาทำกิจกรรมดี ๆ ร่วมกัน เริ่มตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงมือผู้ดื่ม มีเรื่องราวที่เราได้ทำงานร่วมกันทั้งเรื่องสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ วิถีชีวิต รวมถึงการเคารพศักดิ์ศรีความเป็น มนุษย์ เพราะในแต่ละกลุ่มคนล้วนแล้วแต่มีความแตกต่างหลากหลาย บนฐานความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน”


---


Comparing the coffee to the river, it would be like the river that comes from the peak of the high mountain. The farmer would be the river source who carefully take care the coffee plants from a small plant to the green beans. Later the green beans have sent to the middle of the river that is a coffee roaster who uses their skills and experience to pull out the identity of the coffee as much as possible before sending in the form of roasted coffee bean to the barista. And then that barista is like a river mouth who brew and serve the brown beverage in the cup to us every day.


Every step to create one cup of coffee is all important. We cannot skip any processes or any aspects. These are the reason why we understand that we pay for coffee at a price that seems too expensiveIf you feel bad for the money to pay for a cup of coffee, you may miss the chance to try the excellent beverage ever, and you may not know if this amount can help many people more than we had imagined. 

Coffee Traveler

เป็นนิตยสารรายสองเดือน ที่จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นการส่งผ่านความรู้ทางด้านกาแฟ

และเสริมมุมความคิดในด้านธุรกิจกาแฟ

- - -

สมัครสมาชิกนิตยสารได้ที่ : IN BOX Facebook Coffee Traveler

Instagram : coffeetraveler_magazine

Youtube : Coffee Traveler

Blockdit : I am Coffee Traveler / coffeetravelermag

1 view0 comments

Comments


bottom of page