top of page

Coffee Traveler Issue 44
ทวีปยุโรปนับว่ามีความเจริญก้าวหน้าทางด้านอุตสาหกรรมมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 18 และมีความสามารถในการผลิตสินค้าได้เกือบทุกชนิดโดยเฉพาะสินค้าเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลต่าง ๆ เราจะเห็นได้จากแหล่งอุตสาหกรรมที่สำคัญของยุโรป เช่นที่เมืองแมนเชสเตอร์ (Manchester) แหล่งผลิตเครื่องจักรกลและยานพาหนะแคว้นอัลซาส-ลอร์เรน (Alsace-Lorraine) ซึ่งเป็นแหล่งผลิตเหล็กในประเทศฝรั่งเศส หรือจะเป็นที่เมืองท่าในประเทศเยอรมนี ที่มีอุตสาหกรรมการต่อเรือและเครื่องจักรกลต่าง ๆ เป็นต้น


และเรายังพบอีกว่ามีอีกหนึ่งระบบสำคัญซึ่งเป็นส่วนสนับสนุนอุตสาหกรรมของยุโรปให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งจะต้องขอย้อนไปถึงระบบกิลด์ในยุคกลาง (Middle Ages) หรือในช่วงสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 5 ถึงคริสต์ศตวรรษที่ 15 หากคุณอยากประกอบอาชีพหรือค้าขายอะไรสักอย่างในสมัยนั้น เช่น เป็นช่างตีเหล็ก ช่างเย็บปักถักร้อย หรือช่างทำอุปกรณ์ต่าง ๆ ใช่ว่าจะสามารถทำได้โดยทันที คุณจะต้องผ่านการเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมอาชีพหรือที่เรียกว่า “กิลด์ (Guild)” เสียก่อน ก่อนที่จะเริ่มต้นเส้นทางของแต่ละสายอาชีพหรือกิลด์ที่ต้องการ และจะต้องเริ่มจากการเป็นเด็กฝึกงานกับนายช่างฝีมือ เพื่อรอรับการฝึกฝนและการถ่ายทอดทักษะต่าง ๆ ซึ่งอาจจะใช้เวลานานหลายปีจนกว่าจะสามารถแสดงผลงานอันเป็นที่ยอมรับจากช่างฝีมือเสียก่อนที่จะสามารถรับงานของตนเองได้แต่อย่างไรก็ตามคุณก็ยังคงต้องคอยช่วยเหลืองานของกิลด์ที่คุณสังกัดอยู่อย่างสม่ำเสมอ เรียกได้ว่างานหลวงไม่ให้ขาด งานราษฎร์ไม่ให้เสียกันเลยทีเดียว


สมาคมอาชีพหรือกิลด์นี้ จะทำหน้าที่คล้ายกับสมาคมวิชาชีพในปัจจุบันที่มีการกำหนดมาตรฐานของสินค้า รับจดทะเบียนผู้ผลิต - ผู้ค้า ช่วยเหลือผู้ผลิตที่ประสบปัญหา และลงโทษคนที่ทำผิดกฎขององค์กร ตัวอย่างเช่นในเอกสารบันทึกเก่าระบุไว้ว่า เคยมีเหตุการณ์ที่สมาคมอาชีพคนทำขนมปังสั่งลงโทษคนที่แอบปนทรายลงไปในขนมปัง เพื่อลดปริมาณวัตถุดิบและเพิ่มน้ำหนักขนมปัง หรือใช้เมล็ดธัญพืชเก่าขึ้นรามาทำจนทำให้คนที่ซื้อไปกินเจ็บป่วย นอกจากนี้ ระบบกิลด์ ค่อนข้างจะมีอภิสิทธิ์อยู่พอสมควร ที่จะชี้นำสังคมและตลาดได้ว่า สินค้าไหนมีหรือไม่มีคุณภาพหรือผู้ผลิตมีฝีมือที่ได้มาตรฐานหรือไม่นั่นเท่ากับว่ากิลด์จะเป็นผู้คัดกรองผู้ผลิตออกสู่ตลาดการค้า เพื่อคงความเป็นมาตรฐานและเป็นการการันตีคุณภาพงานในระดับหนึ่งก่อนจะไปจบที่การตัดสินใจของผู้ซื้อ จึงเป็นเหตุให้ช่างฝีมือตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจำเป็นต้องถ่ายทอดทักษะและองค์ความรู้ให้ผู้เรียนได้รักษามาตรฐาน และไม่อาจปล่อยปะละเลยได้โดยเด็ดขาด ผู้ซื้อจึงมั่นใจได้ว่างานฝีมือที่ได้รับมาจะมีความสมบูรณ์แบบและได้คุณภาพอย่างแน่นอนEurope has been an industrial advancement since the 18th century and has the ability to produce almost all kinds of products. Especially technological products and various machinery, We can see from important industrial sources of Europe. For example, in Manchester, the production of

machinery and vehicles in the Alsace-Lorraine region, which is the source of steel production in France. Or will also be at the port in Germany Which has a shipbuilding industry and various machinery, etc.


We can also find that there is another important system which is supporting the european industry successfully. Which have to go back to the middle ages guild system or from the 5th century to the 15th century. If you want to make a living or trade something in those days, such as a blacksmith needle workers er various equipment makers, is not that easy to become one. You must first become a member of a guild or Guilds before you start your career path. And must start as an apprentice with a skilled craftsman to wait for training and transfer of skills. It may take many years until the work is accepted by the craftsmen before being able to be accepted their work. However, you will still have to constantly help with the guild work you belong to. Can say that the royal ceremony is absolutely forbidden civil works to blame each other guild or guild of this profession will perform duties similar to current professional associations with the standardization of the product Registration of manufacturers - traders help manufacturers who

encounter problems. And punishing those who break the rules of the organization.


For example, It has been recorded that there was a time when the Baker Professional Association punished those who had sanded in the bread. To reduce the amount of raw materials and increase the weight of the bread or used old grains to mold and this caused sickness to those who buy it and consumed it. In addition, the guild system is quite privileged. they can guide society and the market that which product has or doesn’t have quality, or the manufacturer has standardized skills or that means that guild will screen producers into commercial markets, to maintain the standard and its a guarantee for the quality of work to a certain extent before ending up in the table of

the buyers’ decisions which is why craftsmen from the past to the present need to transfer their skills and knowledge to to their apprentice in order to maintain standards and absolutely cannot

release the neglect Buyers are assured that the craftsmanship they receive will be perfect and of course quality of each products.
 

Coffee Traveler

เป็นนิตยสารรายสองเดือน ที่จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นการส่งผ่านความรู้ทางด้านกาแฟ

และเสริมมุมความคิดในด้านธุรกิจกาแฟ

- - -

สมัครสมาชิกนิตยสารได้ที่ : IN BOX Facebook Coffee Traveler

Instagram : coffeetraveler_magazine

Youtube : Coffee Traveler

Blockdit : I am Coffee Traveler / coffeetravelermag

8 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page