top of page

Coffee Traveler Issue 67

Updated: Dec 6, 2023
“กาแฟจะดีได้ จำเป็นต้องดีมาตั้งแต่ต้นน้ำ” ซึ่งถ้าพูดถึงต้นน้ำแล้ว สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คงจะเป็น “เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ” ผู้ที่อยู่เบื้องหลังการสรรค์สร้างเมล็ดกาแฟคุณภาพ


เบื้องหลังของหนึ่งเมล็ดกาแฟ คือหลายร้อยเรื่องราว ที่ถักทอขึ้นบนเส้นทางของคนต้นน้ำ ซึ่งทอดยาวไปถึงคนปลายน้ำ


อุตสาหกรรมกาแฟในประเทศไทย กำลังพัฒนาขึ้นหลายเท่าตัว จากสภาพแวดล้อมและเศรษฐกิจ โดยผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมกาแฟส่วนใหญ่ ล้วนมีความเห็นตรงกันว่า คุณภาพกาแฟของประเทศไทย ดีเทียบเท่าหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีความต้องการทางการตลาดสูง โดยเฉพาะจากร้านกาแฟที่เน้นคุณภาพ หรือ กาแฟ Specialty โดยในปัจจุบันพบว่า พฤติกรรมการบริโภคกาแฟของคนไทยเปลี่ยนไป ผู้บริโภคกาแฟส่วนใหญ่ต้องการกาแฟที่มีคุณภาพมากกว่าปริมาณ ซึ่งนั้นทำให้ร้านกาแฟพรีเมียม รวมถึงร้านกาแฟท้องถิ่นที่เน้นคุณภาพ เห็นโอกาสในการเติบโต ส่งผลให้เกิดการจ้างงานในสายอาชีพที่มากขึ้น ทั้งบาริสต้า คนคั่วกาแฟ หรือแม้กระทั่งการจ้างงานในกระบวนการต้นน้ำและกลางน้ำ อย่างการเพาะปลูกและการแปรรูป ซึ่งนั้นถือเป็นการผลักดันมูลค่าทางเศรษฐกิจของกาแฟในประเทศไทย ให้เติบโตขึ้นได้อย่างก้าวกระโดด และอาจจะทำให้กาแฟ ก้าวเข้ามาเป็นผลผลิตหลักทางการเกษตรให้แก่ประเทศไทยในอนาคต


จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่ากาแฟเป็นพืชที่มีมูลค่า และมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของไทย นอกจากนี้ ในปัจจุบันทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค ต่างก็มีความสนใจในเรื่องกรรมวิธี และความรู้เกี่ยวกับกาแฟตั้งแต่ต้นน้ำมากยิ่งขึ้น เพราะ “กาแฟจะดีได้ จำเป็นต้องดีมาตั้งแต่ต้นน้ำ” ซึ่งถ้าพูดถึงต้นน้ำแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คงจะเป็น “เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ” ผู้ที่อยู่เบื้องหลังการสรรค์สร้างเมล็ดกาแฟคุณภาพ ให้ออกมาสู่สายตา บนเวทีการแข่งขันตลาดกาแฟในปัจจุบัน และเพราะอุตสาหกรรมกาแฟที่เริ่มขยายใหญ่ จึงทำให้การแข่งขันในหมู่เกษตรกรเองก็มีความเข้มข้นขึ้นไม่แพ้ภาคส่วนอื่น ๆ ผลพลอยได้ต่อมา คือคุณภาพของเมล็ดกาแฟที่สูง จนได้รับการยอมรับจากนานาประเทศแต่การพัฒนาย่อมไม่หยุดอยู่เพียงเท่านี้ เหล่าเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟของไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะคิดค้นเพื่อหาเทคนิคและวิธีในการพัฒนากาแฟให้ดียิ่งขึ้นไปอีกเช่นเดียวกับสุดยอดเกษตรกรทั้ง 9 ท่าน จาก 9 แหล่งปลูก ที่ Coffee Traveler มีโอกาสได้พูดคุย และฟังเรื่องเล่าถึงการรังสรรค์เมล็ดกาแฟของแต่ละท่านแบบไม่ปิดบัง นิตยสาร Coffee Traveler ขอแสดงความขอบคุณ และชื่นชมเกษตรกรทุก ๆ ท่านถึงความพยายามในการพัฒนากาแฟไทย และไม่หยุดที่จะพัฒนาต่อไปอีกในอนาคต 

Coffee Traveler

เป็นนิตยสารรายสองเดือน ที่จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นการส่งผ่านความรู้ทางด้านกาแฟ

และเสริมมุมความคิดในด้านธุรกิจกาแฟ

- - -

สมัครสมาชิกนิตยสารได้ที่ : IN BOX

Facebook Coffee Traveler

Youtube : Coffee Traveler

128 views0 comments

コメント


bottom of page