top of page

• The First Valley Coffee •

Updated: May 1, 2022


พี่เอก สุวรรณโณ ถือเป็นเกษตรกรและเป็น Processor มือฉมังคนหนึ่งของวงการกาแฟไทย พี่เอกยังเป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตร และครูสอนกาแฟ โดยเฉพาะเรื่องของการแปรรูป ที่มีความตั้งใจที่อยากจะใช้ประสบการณ์ความรู้ด้านการเกษตรที่ร่ำเรียนมา บวกกับประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน ต่อยอดพัฒนาคุณภาพการผลิตกาแฟไทยให้มีชื่อในระดับสากล


The First Valley Coffee ตั้งอยู่กลางผืนป่าที่สลับซับซ้อนไปด้วยทิวเขาที่งดงาม ในหมู่บ้านแม่ตอนหลวง ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ แหล่งปลูกกาแฟชื่อดังของเมืองไทย และยังเป็นคาเฟ่และบ้านพักสำหรับผู้ที่มาเรียนรู้เรื่องของกาแฟ เพราะที่นี่เปิดเป็นสถาบันสอนความรู้ในเรื่องกาแฟให้กับผู้ที่สนใจ เริ่มตั้งแต่การปลูก การเก็บเกี่ยว การแปรรูป ไปจนถึงวิธีการชง จุดเริ่มต้นของ The First Valley Coffee มาจากพี่เอกได้เข้ามาเป็นเจ้าของสวนกาแฟในช่วงปี 2012 และเห็นว่า พื้นที่มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ อากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี เหมาะสมกับการพัฒนาเป็นแหล่งปลูกให้มีคุณภาพ จนต่อยอดไปถึงการค้นคว้า วิจัย พัฒนากาแฟให้เกิดความหลากหลาย สามาถผลิตกาแฟเข้าไปในตลาดกาแฟไทยให้เป็น Thai Specialty Coffee ได้ และที่สำคัญคือสายพันธุ์กาแฟที่ปลูกอยู่ในหมู่บ้านแม่ตอนหลวงนั้น มีอัตลักษณ์พิเศษเฉพาะตัวตามถิ่นปลูกอีกด้วย


ซึ่งการค้นคว้า วิจัย และทดลอง ในเรื่องการแปรรูปของ The First Valley Coffee ได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญในหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐฯ และเอกชน รวมถึงทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อให้เกิดความรู้ไปพร้อมกัน นอกจากนี้ ยังศึกษาเรื่องลักษณะแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่ ลงลึกถึงในระดับชนิดของจุลินทรีย์ในเนื้อดิน ชีววิทยาของต้นกาแฟ การปรับสภาพดินเพื่อให้เกิดการปรับปรุงพื้นที่ปลูกให้มีสภาพที่เอื้อต่อการปลูกกาแฟ จนสามารถทำซ้ำได้เหมือนเดิมหรือใกล้เคียงในทุกปี ผ่านกระบวนการ Controlled Fermentation ที่ถูกคิดค้นพัฒนาสูตร จนได้กาแฟพิเศษที่มีชื่อว่า Moonstone ที่กลายมาเป็นรู้จักกันไปทั่วทั้งวงการกาแฟ


กาแฟจากไร่ The First Valley Coffee แห่งนี้ ปลูกบนพื้นที่ความสูง 1,200 – 1,500 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล และถือเป็นเพชรเม็ดงามที่ผู้ดื่มกาแฟถามหากันอยู่ตลอด เพราะผลิตออกมาไม่พอกับความต้องการของผู้ดื่ม เพราะมีวิธีการ Process แบบ Unique Process ซึ่งเป็นจุดเด่นและเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร 

Moonstone Coffee 2021


ตัวอย่างผลิตภัณฑ์Process

Unique Process

(Temp Controlled Double Anaerobic with Muti Microbes and Organic Compound Enhanced)


Alttitude

1,200-1,500 MASL.


Taste note

White Floral, Sweet and Sour, Peach, Pineapple, Lychee, Rose, Smooth Mouth Feel Sweet After Test


made in Coffee Traveler

 

ช่องทางติดต่อ หรือสั่งซื้อสินค้า

Email : phuket_dailysunshine@hotmail.com

Tel : 08 1536 3553

ที่อยู่ : 12/2 ม.4 บ้านแม่ตอนหลวง ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50230

ร้านเปิดให้บริการทุกวัน เวลา 09.00 – 17.00 น.

838 views0 comments

Comments


bottom of page