top of page

ประกาศผลรางวัลจากสองเวทีกาแฟไทย Thai Specialty Coffee Awards และ Thai Coffee Excellence ประจำปี 2565

Updated: Aug 25, 2022


ปีนี้ นับเป็นปรากฎการณ์ใหม่อีกครั้ง สำหรับวงการกาแฟบ้านเรา เมื่อมีการจัดประกวดกาแฟไทยจำนวน 2 เวทีด้วยกัน ซึ่งเป็นเวทีสำคัญในแวดวงกาแฟที่มีคนสนใจกันล้นหลามและเฝ้าติดตามกันอย่างใกล้ชิด โดยในปีนี้มีเกษตรกรและผู้แปรรูปกาแฟ ร่วมส่งประกวดกันมากเป็นประวัติการณ์ทั้งสองเวทีการประกวด ถือเป็นการสร้างทิศทางการเปลี่ยนแปลงให้กับวงการกาแฟไทย สามารถพัฒนาสู่การเป็นกาแฟที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้นไปได้ในอนาคต


สำหรับเวทีการประกวดแรก สมาคมกาแฟพิเศษไทย หรือ Specialty Coffee Association of Thailand (SCATH) ได้จับมือร่วมกับพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง จัดประกวดหาสุดยอดเมล็ดกาแฟไทย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2565 “Thai Specialty Coffee Awards 2022” โดยมุ่งเน้นส่งเสริมและผลักดันธุรกิจกาแฟไทย ให้เกิดการเติบโตในตลาดกาแฟทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ มีการประกวด 3 โพรเซส (Washed / Honey / Natural) ผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และใบรับรองผลคะแนน ซึ่งมีผลการประกวด ดังนี้

Washed Process Ranking 1

คุณบงกชษศฎา ไชยพรหม สวนกาแฟ Sopa's Estate Cupping Score 90.23, Origin : บ้านแม่เทย ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่


Natural Process Ranking 1

คุณธิติศักดิ์ พิทักษ์อนันตกุล สวนธิติศักดิ์ Cupping Score 92.89, Origin : บ้านมณีพฤกษ์ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน


Honey Process Ranking 1

คุณอัคคเดช เปียวเชกู่ สวนกาแฟพอใจกาแฟ Cupping Score 90.00, Origin : บ้านดอยช้าง ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย


ในส่วนเวทีการประกวดที่สอง กรมวิชาการเกษตรเป็นแม่งาน ร่วมกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชน จัดประกวดเฟ้นหาสุดยอดกาแฟไทย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 “Thai Coffee Excellence TCE2022” จำนวน 4 รายการ Washed Process, Honey Process, Natural Process และ Robusta แบบไม่แยกกระบวนการแปรรูป โดยมุ่งคัดสรรสุดยอดเมล็ดกาแฟอาราบิกาและโรบัสตาคุณภาพดีทั้งกลิ่น รสชาติ ผู้ชนะเลิศจะได้รับถ้วยพระราชทานกับเงินรางวัล พร้อมนำกาแฟที่มีคะแนนสูงสุด 5 อันดับแรกไปจัดแสดงในงานมหกรรมพืชสวนโลก EXPO 2022 Floriade Almere ที่ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ เพื่อดันกาแฟอัตลักษณ์ไทยสู่เวทีกาแฟระดับโลก ซึ่งมีผลการประกวด ดังนี้

อาราบิกาแบบเปียก (Wet, Fully Wash Process) Ranking 1

คุณวิชา แสนรุ่งอรุณ Cupping Score 85.65, Origin : บ้านมณีพฤกษ์ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน


อาราบิกาแบบกึ่งแห้ง (Semi - Dry, Honey Process) Ranking 1

คุณวิชัย กำเนิดมงคล Cupping Score 87.29, Origin : บ้านมณีพฤกษ์ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน


อาราบิกาแบบแห้ง (Dry, Natural Process) Ranking 1

คุณบงกชษศฎา ไชยพรหม Cupping Score 86.94, Origin : ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่


กาแฟโรบัสตา ไม่แยกกระบวนการแปรรูป Ranking 1

คุณนภัทรินทร์ รัตนพรนภาพันธ์ Cupping Score 85.65, Origin : ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

การประกวดทั้งสองเวที ล้วนมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มากประสบการณ์ในการตัดสิน ทั้งอาราบิกาและโรบัสตา คะแนนที่ให้จะเป็นไปตามเกณฑ์ของ SCA และ Q Grader สามารถมั่นใจได้ว่ามีความเที่ยงธรรมและมาตรฐานแม่นยำที่สุด แต่มีข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งคือ จำนวนที่ส่งเข้ามาประกวดมีมากถึง 50 กว่าราย และค่าเฉลี่ยคะแนนอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ทิศทางการพัฒนากาแฟไทยกำลังไปได้ดี ทั้งเรื่องของคุณภาพ การปลูก และการแปรรูป บ่งบอกถึงกาแฟต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ถูกพัฒนากันอย่างทั่วถึง ในส่วนกาแฟโรบัสตา ยังมีเวทีให้ประกวดแค่เวทีเดียวคือ กรมวิชาการเกษตร ซึ่งน่าจับตาอย่างยิ่ง แต่หากมองในกระแสกาแฟโลก จะพบว่ากาแฟชนิดนี้กำลังได้รับความนิยมสูง เนื่องจากเป็นกาแฟที่สามารถทนรับกับภาวะโลกร้อนได้เป็นอย่างดี และเติบโตในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องดื่มสำเร็จรูปสูง และในแวดวงกาแฟบ้านเรา ที่เริ่มมีเวทีให้กับกาแฟโรบัสตา ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ ทิ้งท้ายด้วยการขอแสดงความยินดี เกษตรกรทุกท่านที่ส่งกาแฟเข้าประกวด ที่มุ่งมั่น ทุ่มเทแรงกายแรงใจ รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ช่วยกันผลักดันกาแฟไทยให้ก้าวสู่เวทีโลก หวังว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้คุณภาพกาแฟไทยดีขึ้นทุกปี และสามารถส่งออกสู่สายตาคนทั่วโลกได้ในอนาคต ติดตามข้อมูลการประกวดเพิ่มเติมได้ที่


---------------------------------------- Coffee Traveler


เป็นนิตยสารรายสองเดือน ที่จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นการส่งผ่านความรู้ทางด้านกาแฟ


และเสริมมุมความคิดในด้านธุรกิจกาแฟ


----------------------------------------


สมัครสมาชิกนิตยสารได้ที่ : IN BOX Facebook : Coffee Traveler


Instagram : coffeetraveler_magazine


Youtube : Coffee Traveler


Blockdit : I am Coffee Traveler / coffeetravelermag


1,799 views0 comments

Комментарии


bottom of page