top of page

COE : Cup of Excellence กับบทบาทหน้าที่ที่มีต่อวงการกาแฟในปัจจุบัน

Updated: Apr 28, 2022

ปัจจุบันการบริโภคกาแฟส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิต กลุ่มคนคอกาแฟ หรือกลุ่มผู้ประกอบการร้านกาแฟจึงต้องมั่นใจถึงคุณภาพของเมล็ดกาแฟเป็นอย่างมาก หากเมล็ดกาแฟชนิดนั้นได้รับการการันตีถึงคุณภาพที่อัดแน่นไว้แล้วนั้น แน่นอนว่าความต้องการก็สูงเพิ่มขึ้นไปอีกเท่าตัว ในขณะเดียวกัน กลุ่มเกษตรกร เจ้าของไร่กาแฟ ต้องเผชิญกับการปรับตัวเพื่อยกระดับคุณภาพกาแฟให้เท่าทันกับความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคในระบบอุตสาหกรรมกาแฟCOE : คือใคร

COE หรือ Cup of Excellence เป็นการแข่งขันประจำปีที่จัดขึ้นในหลายประเทศ เพื่อระบุกาแฟคุณภาพสูงสุด และกาแฟที่ชนะการแข่งขันจะถูกนำไปประมูลขายในอินเทอร์เน็ต โดยเริ่มต้นครั้งแรกที่ประเทศบราซิล เมื่อปี 1999 เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพของกาแฟในประเทศบราซิลภายใต้ชื่อ “Best of Brazil” ต่อมาถูกพัฒนามาเป็นการประกวด Cup of Excellence หรือ COE ที่จัดขึ้นโดยกลุ่มพันธมิตรเพื่อความเป็นเลิศทางกาแฟ หรือ ACE (Alliance of Coffee Excellence) ในปี 2002 จนกระทั่งการแข่งขัน Cup of Excellence ได้รับการขนานนามว่าเป็น 'Oscars of the coffee world' ปัจจุบัน COE กลายเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ได้รับการยกเว้นภาษี ทำให้มีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มากขึ้น จึงได้มุ่งเน้นเป้าหมายไปยังการแข่งขัน และการให้คะแนนเพื่อการเข้าถึงตลาดให้กับเกษตรกรที่มากขึ้นด้วย สำหรับประเทศไทยนั้น มีกาแฟไทยจำนวนหนึ่งที่สามารถทำคะแนนได้สูงกว่า 85 คะแนน นับว่าเป็นการก้าวเข้าสู่การเป็นกาแฟพิเศษได้อย่างแท้จริง


จากกาแฟสู่มาตรฐานกาแฟพิเศษ COE

เรียกได้ว่าการผ่านเข้าสู่มาตรฐานกาแฟพิเศษ COE นั้น กลุ่มเกษตรกร หรือเจ้าของไร่กาแฟต้องพัฒนา และศึกษาเรียนรู้ทั้งเทคนิค และนวัตกรรมใหม่ๆ ในทุกขั้นตอน อย่างที่เรียกว่าตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ โดยในระหว่างการแข่งขัน กาแฟแต่ละชนิดต้องผ่านระดับการคัดเลือกมาอย่างละเอียด (Cupping) จากผู้เชี่ยวชาญ (Judge Cupping) และต้องมี Cupping Score ที่สูงกว่า 86 คะแนน เพราะต้องการันตีได้ถึงคุณภาพที่สูงของเมล็ดกาแฟ ดังนั้นกาแฟที่ผ่านการคัดเลือกจาก COE นั้น จัดได้ว่าเป็นสุดยอดเมล็ดกาแฟ จึงทำให้กาแฟที่ชนะการแข่งขันกลายเป็นเมล็ดกาแฟที่ต้องการ และดึงดูดใจผู้คนในวงการกาแฟในระดับนานาชาติ ด้วยโพรไฟล์ และสกอลที่โดดเด่น รวมถึงรสชาติแปลกใหม่ที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับการลิ้มลอง และยังมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของกาแฟและเกษตรกรซ้อนอยู่ในเมล็ดกาแฟนั้นอีกด้วย ซึ่งมาตรฐานของ COE ได้เข้ามาขับเคลื่อนการพัฒนาวงการกาแฟ เพื่อให้ได้เมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน COE ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล และทำให้กาแฟได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติมาตรฐานของ COE ได้เข้ามาขับเคลื่อนการพัฒนาวงการกาแฟ

เพื่อให้ได้เมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน COE

ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
บทบาทหน้าที่และความสำคัญของ COE

จากผู้ผลิตคุณภาพต่ำ ได้กลายมาเป็นผู้ผลิตคุณภาพสูง และเป็นที่ต้องการให้กับใครหลายๆ คน รวมทั้งกลุ่มประเทศจากทั่วโลก ด้วยบทบาทหน้าที่ของ Cup of Excellence ที่พยายามพัฒนาเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมกาแฟ เพื่อให้ทั่วโลกยกระดับคุณภาพกาแฟที่ได้มาตรฐานสู่ระดับสากล โดยการจัดประกวดเมล็ดกาแฟทั่วทุกมุมโลก ทำให้วงการกาแฟเกิดการตื่นตัว โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรรายย่อยที่จะได้รับประโยชน์อย่างมากจาก Cup of Excellence ที่มีกระบวนการคัดเลือกผลักดันให้พวกเขานำเทคนิค วิธีการ และนวัตกรรมต่างๆ มาพัฒนาเมล็ดพันธุ์ ซึ่งการเข้าร่วมการแข่งขัน และเป็นผู้ชนะในการแข่งขันนั้น จะทำให้พวกเขากลายเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง จึงทำให้เกษตรกรพยายามปรับปรุงกาแฟของพวกเขา เพื่อสร้างรายได้ เพิ่มมูลค่า และเพิ่มคุณค่าให้กับเมล็ดกาแฟ รวมถึงเพื่อผลประโยชน์ในการสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ดังนั้นการเข้าร่วม COE สามารถทำให้เอกลักษณ์ความโดดเด่นของกาแฟได้เป็นที่รู้จัก ได้ถูกค้นพบ และได้สร้างความประทับใจให้แก่คนกาแฟอีกจำนวนมาก จากเกษตรกรรายย่อยจึงกลายเป็นที่รู้จักในระดับโลก ทั้งโพรไฟล์ และรสชาติของกาแฟการเข้าร่วม COE สามารถทำให้เอกลักษณ์ความโดดเด่นของกาแฟได้เป็นที่รู้จัก

ได้ถูกค้นพบ และได้สร้างความประทับใจให้แก่คนกาแฟ
COE กับความเคลื่อนไหวในปัจจุบัน

ถึงแม้ว่าในปัจจุบัน มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ Cup of Excellence ยังดำเนินภารกิจต่อไปเพื่อสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ และในปี 2021 ที่ผ่านมา การแข่งขัน Cup of Excellence 2021 ได้จัดขึ้นใน 12 ประเทศ ได้แก่ Colombia, Nicaragua, Ethiopia, México, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Ecuador, Perú, Brazil และ Indonesia โดยมี 2 ประเทศใหม่ ได้แก่ เอกวาดอร์ และอินโดนีเซีย ในการแข่งขันCup of Excellence 2021 นั้น มีหลายประเทศที่โดดเด่น และการแข่งขัน Cup of Excellence ปี 2021 มีจำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมากกว่าในปีที่ผ่านมา


México Cup of Excellence ปี 2021 มีผลคะแนนที่สูงถึง 90 คะแนน กว่า 7 ราย โดยอันดับที่หนึ่งคือ Cruz Jose Arguello Enriquez ได้คะแนนสูงถึง 91.58 (Rank 1a 1b) เป็นกาแฟสายพันธุ์ Gesha กระบวนการแปรรูปแบบ Natural Process ที่มีต้นกำเนิดจาก Finca Santa Cruz ในเมือง La Concordia, Chiapas ตามมาด้วย Silvia Carolina Herrera Hernandez จากฟาร์ม San Luis ที่ได้ผลคะแนน 90.25 และเป็นสายพันธุ์ Gesha ด้วยกระบวนการแปรรูปแบบ Natural Process ที่มีการประมูลไปเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดยมีสภาพพื้นที่การปลูกที่มีระดับความสูง 1,400 – 1,700 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 20 องศาเซลเซียส ครอบครัวArgüello Enríquez เป็นเจ้าของไร่ Finca Santa Cruz ปลูกกาแฟที่หลากหลายสายพันธุ์ภายใต้ร่มเงาจากต้นไม้ แต่เมื่อ 5 ปีที่แล้ว เขาเริ่มผลิตกาแฟพิเศษ (Specialty coffee) และเน้นคุณภาพการผลิตที่สม่ำเสมอ José Argüello ได้เข้าร่วมการแข่งขัน Cup of Excellence ในปี 2019 กลายเป็นอันดับหนึ่งด้วยคะแนน 93.07 ต่อมาในปี 2021 เขาได้เข้าร่วมการแข่งขันอีกครั้ง ซึ่งเป็นครั้งที่สองที่คว้าอันดับ 1 มาได้อีกครั้งMéxico Cup of Excellence ปี 2021 มีผลคะแนนที่สูงถึง 90 คะแนน กว่า 7 ราย โดยอันดับที่หนึ่งคือ Cruz Jose Arguello Enriquez

ได้คะแนนสูงถึง 91.58 (Rank 1a 1b) เป็นกาแฟสายพันธุ์ Gesha

กระบวนการแปรรูปแบบ Natural Process
ในส่วน Costa Rica Cup of Excellence เป็นประเทศที่มีผู้ชนะมากถึง 30 ราย ที่ทำคะแนนได้มากกว่า 87 คะแนน อันดับหนึ่งอยู่ที่ผลคะแนน 90.89 (Rank 1b) จากฟาร์ม La Esmeralda ของ Ivan Daniel Gutiérrez Ureña ที่ส่งเมล็ดพันธุ์ Gesha & Kenia SL-28 แปรรูปด้วยกระบวนการ Honey มีการประมูลขึ้นในวันที่ 29 กรกฎาคม 2021 และหากย้อนเวลาไปเมื่อกว่า 40 ปีที่แล้ว ที่คุณพ่อของ Ivan Daniel Gutiérrez Ureña เข้าสู่อาชีพเกษตรกร เริ่มต้นด้วยการผลิตอะโวคาโด และด้วยการเก็บเกี่ยวความรู้ด้านกาแฟทำให้เขาตัดสินใจปลูกกาแฟในพื้นที่เล็กๆ ด้วยการทดลองปลูกสายพันธุ์ต่างๆ เมื่อเวลาผ่านไป 2 ปี ในฟาร์มกาแฟแห่งนี้จึงมีกาแฟสายพันธุ์ Geisha, SL28 และ Costa Rica 95


และ Colombia Cup of Excellence ปี 2021 มีผู้ชนะการแข่งขันมากถึง 23 ราย โดยอันดับหนึ่ง คือ Pablo Andrés Guerrero Pérez จากฟาร์ม Obraje ในเมือง Nariño ที่การันตีด้วยรางวัล Presidential Award ชนะมาด้วยผลคะแนน 90.61 (Rang 1a 1b) เป็นสายพันธุ์ Gesha ด้วยกระบวนการแปรรูปแบบ Washed Process และประมูลในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา จากสถาปนิกที่ต้องมาสืบทอดฟาร์มของพ่อ Pablo เริ่มต้นผลิตกาแฟในช่วงต้นปี 2000 แต่ในเมือง Nariño เป็นภูมิภาคที่มีชื่อเสียงด้านการปลูกธัญพืชมาเป็นเวลานาน จึงยังไม่มีการปลูกกาแฟอย่างแพร่หลายในภูมิภาค จนเกิดการเปลี่ยนผ่านไปสู่การผลิตกาแฟคุณภาพสูงในปี 2010 โดย Obraje ได้รับการยอมรับด้านกาแฟในระดับสากล และมีเป้าหมายที่จะนำเสนอกาแฟคุณภาพสูงไปสู่ตลาดกาแฟในระดับนานาชาติ นอกจากนี้ Obraje ยังให้ความช่วยเหลือสนับสนุนสหกรณ์ท้องถิ่นในการผลักดันกาแฟสู่ตลาดอีกด้วย


ประเทศน้องใหม่อย่างอินโดนีเซียที่เริ่มต้นการแข่งขันครั้งแรกในระดับชาติ

(Indonesia Cup of Excellence) ได้ประกาศผลการแข่งขันอันดับหนึ่งอยู่ที่ 89.28 (Rang 1) จากฟาร์ม Dilen Ali Gogoการประมูลที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้ ภายใต้การระบาดใหญ่ทั่วโลก ทาง COE ให้คำมั่นว่าต้องคำนึงถึงความปลอดภัยให้ทั้งแก่พนักงาน คู่ค้า และคณะผู้เชี่ยวชาญ (Judge Cupping) ด้วยมาตรการแบบใหม่ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น และจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2022 รวมถึงการประมูลผู้ชนะระดับประเทศเริ่มตั้งแต่ 24 มกราคม ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2022 นี้ สำหรับประเทศน้องใหม่อย่างอินโดนีเซียที่เริ่มต้นการแข่งขันครั้งแรกในระดับชาติ (Indonesia Cup of Excellence) ได้ประกาศผลการแข่งขันอันดับหนึ่งอยู่ที่ 89.28 (Rang 1) จากฟาร์ม Dilen Ali Gogo ของPantan Musara จากเมือง Aceh เป็นสายพันธุ์ Ateng Bourbon และ P88 ด้วยกระบวนการแปรรูปแบบ Honey Process ในการแข่งขันพิเศษนี้ Darrin Daniel กรรมการบริหาร ACE และ Cup of Excellence (COE) กล่าวในการแข่งขัน Indonesia Cup of Excellence ว่า “ช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์สำหรับ COE และสำหรับประเทศอินโดนีเซีย ที่นับเป็นครั้งแรกของโครงการ เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งกับผลตอบรับและคุณภาพของกาแฟที่ได้จากแหล่งกำเนิดกาแฟที่พิเศษแห่งนี้”


การเปลี่ยนผ่านสู่ปี 2022 นี้ ที่ Cup of Excellence (COE) ได้แยกตัวออกจาก Alliance for Coffee Excellence (ACE) ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในองค์กรเพื่อพัฒนา และยกระดับศักยภาพให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเป็นที่น่าจับตามองว่าการเปลี่ยนแปลงในปีนี้จะมีท่าทีหรือความเคลื่อนไหวไปในทิศทางไหนอย่างไรนั้น ต้องคอยติดตามสถานการณ์กันต่อไป

 

Coffee Traveler

เป็นนิตยสารรายสองเดือน ที่จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นการส่งผ่านความรู้ทางด้านกาแฟ

และเสริมมุมความคิดในด้านธุรกิจกาแฟ

- - -

สมัครสมาชิกนิตยสารได้ที่ : IN BOX Facebook Coffee Traveler

Youtube : Coffee Traveler

683 views0 comments

Comments


bottom of page