top of page

เครื่องคั่วกาแฟพลังงานแสงอาทิตย์ในยุคที่มีการรณรงค์เรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืน

นวัตกรรมหลากหลายชิ้นจึงถูกสร้างขึ้นมา เพื่อให้ภาคธุรกิจก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว

ซึ่งเป็นผลดีทั้งต่อองค์กรและโลกใบนี้ ด้านการคั่วกาแฟก็เช่นกัน


Startup นักประดิษฐ์หนุ่มชาวเปรู Félix Escalante ผู้สร้างแบรนด์กาแฟ Lima-base ได้สร้างเครื่องคั่วกาแฟ ที่ใช้พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ในกระบวนการคั่ว

โดยข้อดีของเจ้าเครื่องนี้ คือเป็นการส่งเสริมกระบวนการผลิตกาแฟแบบออร์แกนิค ลดการเพิ่มก๊าซ CO2 (คาร์บอนไดออกไซด์) ในชั้นบรรยากาศ แถมยังเปิดโอกาสให้ผู้ปลูกกาแฟรายย่อยสามารถผลิตกาแฟเองในพื้นที่อยู่อาศัยอันจำกัดได้ โดยสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์กาแฟให้มากขึ้นได้เช่นเดียวกัน

เจ้าเครื่องนี้ จะรับและสะสมพลังงานจากแผงรับแสงอาทิตย์ ในขณะเดียวกัน ก็จะส่งความร้อน 200 องศาเซลเซียส จากแสงอาทิตย์ผ่านแผ่นกระจก ไปยังหม้อคั่วกาแฟ โดยโมเดลแรกนี้ ต้องทำการการคั่ว

แบบใช้มือ ซึ่งต้องรอดูต่อไปว่าในอนาคตจะมีการคิดค้นระบบอัตโนมัติตามมาหรือไม่ และนวัตกรรม สุดรักษ์โลกชิ้นนี้ ยังรับรางวัล ASME (The American Society of Mechanical Engineers) Award

ซึ่งเป็นรางวัลที่สนับสนุนผลงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลที่ใหญ่ที่สุดรายการหนึ่งของโลก อีกด้วย

นับเป็นนวัตกรรมที่ช่วยช่วยสร้างสุขภาพของผู้คนและโลกใบนี้ให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น และเป็นโมเดลที่ดี

ที่ควรได้รับการส่งเสริมไปยังทุกภูมิภาคของโลก เพื่อผู้ประกอบการจะสามารถผลิตกาแฟ

ไปพร้อมกับการดูแลสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน


ที่มาข้อมูล : Solar-Powered Roaster for Farmers Wins Major ASME Award โดย Nick Brown จาก Daily Coffee News
146 views0 comments

Comentarios


bottom of page