top of page

โรงคั่วกาแฟที่เก่าแก่ที่สุดในโลก
โรงคั่วกาแฟแห่งนี้ เริ่มเปิดกิจการมาตั้งแต่ปี 1832 และยังคงทำการคั่วกาแฟอย่างต่อเนื่องมาจนถึงรุ่นที่ 6 แล้ว ในชื่อ Van Gülpen Coffee Rosters ตั้งอยู่ที่เมือง Emmerich ประเทศเยอรมนี

เรามาติดตามดูกันว่า ธุรกิจครอบครัวอันมีประวัติยาวนานนี้ มีวิวัฒนาการอย่างไร

มีผลงานอะไรบ้าง และมีการปฏิรูปตัวเองอย่างไรเพื่อให้เข้ากับยุค 3rd Wave Coffee


ขอขอบคุณที่มาข้อมูล : European Coffee Trip
55 views0 comments

Commenti


bottom of page