top of page

11 เกษตรกรชิงรางวัลสุดยอดเมล็ดกาแฟไทย ACID 2018

Updated: Aug 15, 2018ABOVE 82!

11 เกษตรกรชิงรางวัลสุดยอดเมล็ดกาแฟไทย ACID 2018


สารกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าจากแหล่งปลูกทั่วประเทศไทยกว่า 70 ตัวอย่าง ทยอยเดินทางเข้าสู่

คลังเก็บกาแฟในโครงการหลวงแม่เหียะตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมา ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ

คั่ว และประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส (Cupping) โดยกองประกวดและกรรมการหลายต่อหลายชุด

ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นคุณเซียะ เฉิน เซา ประธานคณะกรรมการการตัดสิน

และกรรมการการประเมินคุณภาพกาแฟตามมาตรฐานซีโออี (COE) คุณโฮเซ่ เกราโด ดิอาซ มาติเนซ์

จากเอลซัลวาดอร์ แพทย์จีนสุเชาว์ ถาวรวงศ์ สมาคมกาแฟพิเศษไทย คุณโกเมศ สัตยาวุธ จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คุณนฤมล ทักษอุดม จากสมาคมกาแฟไทย และคุณไกรสิทธิ์ ภูสุวรรณ สมาคมกาแฟอาราบิก้าไทยภาคเหนือ ขับเคี่ยวด้วยมาตรฐานสากลทั้ง สมาคมกาแฟพิเศษสหรัฐอเมริกา (SCAA - Specialty Coffee Association of America) และมาตรฐาน COE (Cup of Excellence) ของ กลุ่มพันธมิตรเพื่อความเป็นเลิศทางกาแฟ (ACE - Alliance of Coffee Excellence) จนได้มาเป็น 11 รายชื่อเกษตรกร

ผู้ปลูกกาแฟไทยในด่านสุดท้าย


แม้ TEC หรือ Thailand Excellent Coffee จะจัดประกวดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีนี้ แต่ก็ได้รับการตอบรับ

จากเกษตรกรเป็นอย่างดี ประกอบกับมาตรฐานการจัดประกวด เทียบเคียงกับระดับสากล ทำให้ได้เมล็ดกาแฟทีผ่านมาตรฐาน (Cupping score ที่ 80 คะแนน) มามากถึง 11 ตัวอย่าง และมีคะแนนต่ำสุดอยู่ที่

82 คะแนนเลยทีเดียว


ทั้งนี้ตัวเลข 82 ยังไม่ใช่สิ่งสุดท้ายที่ TEC 2018 กำลังตามหา หากแต่เป็นเมล็ดกาแฟที่มี Cupping score สูงกว่า 90 คะแนนนั่นต่างหากที่จะถูกประกาศให้เป็นผู้ชนะในการประกวดสุดยอดเมล็ดกาแฟไทย และ

ยังจะได้รับเกียรติให้เป็น “กาแฟไทยแห่งปี 2018” เพื่อนำมาใช้ในการแข่งขันในงาน ACID 2018 Barista Royal Princess Cups ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะจัดขึ้น

ในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่กำลังจะถึงนี้


สำหรับผลการคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจำนวน 11 ตัวอย่าง ได้แก่

- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรจากโครงการสร้างป่าสร้างรายได้

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย บ้านขุนอมแฮดใน ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ (Honey Process, Dry Process)

- คุณบงกชษศฏา ไชยพรหม ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ (Wet Process)

- คุณบัญชา ยั่งยืนกุล บ้านขุนช่างเคี่ยน ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (Wet Process)

- คุณปนิดา คิดงาม ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ (Wet Process)

- คุณไพศาล โซ่เซ ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย (Wet Process)

- คุณภัทรานิษฐ์ พรอิทธิกิจ บ้านผาฮี้ ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย (Wet Process)

- คุณสิรวิชญ์ สิริโชควัฒนกุล บ้านแม่จันใต้ ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย (Wet Process)

- คุณศิวกร โอ่โดเชา หมู่บ้านหนองเต่า ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ (Wet Process)

- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย ต.ดอยช้าง อ.วาวี จ.เชียงราย (Dry Process, Wet Process)


เมล็ดกาแฟทั้ง 11 ตัวอย่างนี้ จะถูกนำไปใช้ประชาสัมพันธ์ในงานกิจกรรมต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเผยแพร่รสชาติของกาแฟไทยเป็นที่รู้จักและส่งเสริมให้กาแฟไทยก้าวสู่ระดับสากลมากขึ้น

จึงไม่เกินเลยนักหากจะกล่าวว่า นี่คือกลุ่มสุดยอดเมล็ดกาแฟไทย เป็นหนึ่งในต้นน้ำคุณภาพ ซึ่งจะมีส่วนผลักดันการสร้างกาแฟพิเศษ บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของกาแฟไทย และพร้อมจะก้าวสู่ระดับนานาชาติ

ได้อย่างเต็มภาคภูมิ


ติดตามการประกาศอันดับและแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ

ได้ในการจัดงานโครงการประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน ครั้งที่ 1

จังหวัดเชียงใหม่ ได้ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 นี้

643 views0 comments

Comentarios


bottom of page